Nederlanders geïnteresseerd in politiek, maar vertrouwen is laag: hoe kan dat hersteld worden? | PolitiekKiezersenquêteHoewel het vertrouwen in de politiek laag is, zijn veel Nederlanders geïnteresseerd in de politiek. Eén op de vier is zelfs zeer geïnteresseerd. Acht op de tien zijn van plan om te gaan stemmen, en ruim de helft vindt het positief of zelfs zeer positief dat er veel nieuwe gezichten in de Tweede Kamer komen.


Hans Nijenhuis


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *