Visstroperij groeiend probleem in Groningen en Drenthe: ‘De keerzijde van explosieve groei van aantal vissers’

[ad_1]

Visstroperij, het illegaal vangen van vis, is een groeiend probleem in Groningen en Drenthe. Om dit te onderdrukken worden extra controles uitgevoerd.

Dat zegt woordvoerder Albert Jan Scheper van Sportvisserij Groningen Drenthe (SGD). “Ook verspreiden we in verschillende talen aanvullend informatiemateriaal dat duidelijk maakt wat wel en niet mag aan de waterkant”, zegt hij.

Explosieve groei

SGD heeft visrechten over vrijwel alle wateren in Groningen en Drenthe en kent een explosieve groei van leden. Die groei begon tijdens de coronacrisis. Vissen was toen iets dat mensen veilig konden doen.

“Voor de crisis hadden we ongeveer 48.000 leden”, aldus Scheper. “Na 58.000. Maar tot onze verbazing zet de groei nog steeds door. De teller staat momenteel op 60.813 leden die aangesloten zijn bij één van de vele visverenigingen, waaronder wij. Een ongekend aantal. Ze hebben allemaal een visvergunning die hen het recht geeft om te vissen. Maar wat we zien is dat de regels steeds vaker niet worden nageleefd. Dat is de keerzijde van de groei.”

Karper en paling

Deze regels zeggen onder meer dat je gevangen karpers en palingen terug in het water moet gooien en dat je slechts een bepaald aantal andere soorten mag vangen. “We horen dat dit niet altijd gebeurt. Dat horen we van andere leden die schubben en vissenkoppen aan de waterkant aantreffen, maar ook van onze Bijzondere Opsporingsfunctionarissen, de BOA’s, die controles uitvoeren. Ook zien ze vaker dat er sprake is van visstroperij.”

Ook komt het vaker voor dat er afval op de oevers achterblijft, soms wijzen sporen erop dat vis gegrild is. “Dat mag absoluut niet, omdat het overlast kan opleveren voor mensen die in de buurt van viswateren wonen”, aldus Scheper.

Grensregio

Volgens hem komen deze illegale praktijken vooral voor in de grensregio. “Dat heeft er wellicht mee te maken dat we ook veel nieuwe leden uit Duitsland hebben. Dat is prima, iedereen is welkom en kan het lidmaatschap online aanvragen. Ook Oost-Europeanen die over de grens wonen, vragen op deze manier het lidmaatschap aan. mag gewend zijn om een ​​gevangen karper te pakken en op te eten. Maar dat mag hier niet. Bij het stropen van vis hoeft er niet altijd sprake te zijn van kwade bedoelingen, ook onwetendheid kan een rol spelen.”

‘De overgrote meerderheid gedraagt ​​zich goed’

Scheper benadrukt bij dit alles dat het uiteraard ook mogelijk is dat leden die aan deze kant van de grens wonen de regels overtreden. “En ik wil ook benadrukken dat de overgrote meerderheid van die leden, inclusief de Duitsers, zich goed gedraagt. Het is een kleine groep die in overtreding is.”

Om de onwetendheid te verminderen zal SGD aanvullend informatiemateriaal verspreiden. “In het Duits, Russisch, Pools. Daarom zullen onze BOA’s ook extra controles uitvoeren en boetes uitdelen als ze leden betrappen die zich niet aan de regels houden. Wij hebben het geld om deze maatregelen te nemen. Dat is weer een voordeel van een grotere lidmaatschap, we ontvangen meer contributies en dat geeft ons meer financiële ruimte.”

Lege blikjes, etensresten

Erik Middel (59) is lid van de Wedde Hengelsport Vereniging en is blij met de maatregelen van SGD. “Ik vis al bijna mijn hele leven, maar de laatste tijd zie ik inderdaad meer mensen van over de grens hier vissen. Dat is prima, maar ik merk ook dat er vis wordt gevangen, wat niet mag. Paling uit de Westerwoldse Aa En ik zie vooral dat er veel rommel achterblijft. Lege blikjes, etensresten. Soms ligt er veel rommel.”

Middel ergert zich aan die rommel en het illegale visserijgedrag. “Ik neem nooit een vis mee. Natuurlijk drink en eet ik iets als ik aan het vissen ben, maar dat neem ik mee als ik wegga. Dit zijn regels die heel belangrijk zijn binnen onze club.”

Paling heiligdom

De Westerwoldse Aa is al 18 jaar een palingreservaat. Deze vissoort, die toch beschermd is, wordt volledig met rust gelaten. Ook de commerciële visserij op paling is daar stopgezet. “We zien dat de paling zich daar goed ontwikkelt en we willen het reservaat in stand houden”, zegt Scheper. “Het is niet gepast dat de paling illegaal wordt gevangen.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *