Huidige huurhuizen in wijk Het Eiland in Sneek worden gesloopt en nieuw gebouwd, maar er komen ook 64 huurwoningen bijDe wijk Sneker op Het Eiland krijgt er na de herontwikkeling van de wijk straks 64 sociale huurwoningen bij. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân had hiertoe in een motie opgeroepen.

In het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt, probeert de gemeente tegemoet te komen aan de wens vanaf 2021 om extra huurwoningen toe te voegen vanwege het grote tekort daaraan. Al bekend was dat de renovatie 322 verouderde woningen van woningstichting Elkien betreft. Deze worden gesloopt en opnieuw opgebouwd om aan de huidige eisen te voldoen.

Er zijn plannen om voor dezelfde wijk een warmtenet te ontwikkelen, waarmee de woningen duurzaam verwarmd kunnen worden. De verwachting is dat de sloop in het tweede kwartaal van 2024 zal starten. De bouw start eind volgend jaar. In het najaar van 2025 kunnen dan de eerste woningen worden opgeleverd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *