Interne onenigheid en buitenlandse druk: grondoorlog Israël verliest momentumJeruzalem

Er zijn al duizenden Palestijnse slachtoffers gevallen, en de internationale druk op Israël om een ​​grondoffensief te heroverwegen neemt toe.

Israël is gewend om tijdens grote militaire operaties op de klok te kijken. Naarmate er meer doden vallen, groeit de internationale verontwaardiging, en uiteindelijk besluiten de Verenigde Staten dat het genoeg is geweest. Dat gebeurde in 1973, toen de VS aandrongen op een staakt-het-vuren tijdens de Jom Kipoeroorlog, terwijl de Israëlische strijdkrachten winst boekten op het slagveld, en zo ging het ook in 2006, toen de VS een wapenstilstand afdwong terwijl Israël zijn doelstellingen in Libanon bleef nastreven. niet bereikt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *