Veel akkerbouwers verliezen inkomsten door weersextremen

[ad_1]

Vier op de tien ondernemers verwachten dit jaar een rendementsverlies van 10 tot 20 procent en een derde denkt dat het rendement met minder dan 10 procent zal afnemen. Bijna een vijfde weet het niet precies.

Ruim 65 procent van de akkerbouwers beschouwt overstromingen als het grootste risico, gevolgd door droogte met 59 procent. Driekwart van deze bedrijven neemt al maatregelen tegen de extremere weersomstandigheden. Ze voeren water uit de bodem af en irrigeren meer.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 37 procent van de akkerbouwers financieel sterk genoeg is om inkomensverlies als gevolg van weersextremen op te vangen. Bijna de helft denkt zichzelf te kunnen indekken door zelf een financiële buffer op te bouwen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *