Percelen in beeld voor woningbouw in Wommels en Witmarsum

[ad_1]

De gemeente Súdwest-Fryslân ziet kansrijke woonplekken in Wommels en Witmarsum. Wanneer deze gronden worden verkocht, moeten deze eerst worden aangeboden aan de gemeente.

Het betreft kavels aan de Van Sminialeane in Wommels en de Menno Simonsstraat in Witmarsum. Inmiddels hebben de eigenaren bericht gekregen dat de gemeente hier het voorkeursrecht wil vestigen. Het betekent dat de gemeente het recht van eerste koop heeft als de eigenaar het wil verkopen. De gemeenteraad moet dit voornemen op 21 december nog goedkeuren.

Bijdrage aan ambitie

Nieuwe woningen in Wommels en Witmarsum kunnen bijdragen aan de ambitie van Súdwest-Fryslân om in de periode 2022-2026 duizend woningen te bouwen. Het voorkeursrecht geeft de gemeente een betere positie op de grondmarkt. In beide dorpen is behoefte aan meer betaalbare woningen.

Het voorkeursrecht ligt gevoelig, merkt de gemeente Oppenhuizen en Easterein. Dit komt omdat het niet vooraf openbaar gemaakt kan worden omdat andere marktpartijen dan ook kunnen reageren. Zodra de gemeente het besluit had genomen, heeft de gemeente contact opgenomen met de eigenaren.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *