Mogelijk toch gezondheidsonderzoek bij Chemours, staatssecretaris kijkt ook naar vervuiling van rivieren | Binnenland

[ad_1]

Het kabinet wil een breed gezondheidsonderzoek laten uitvoeren onder omwonenden en (ex-)werknemers van Chemours. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt binnen zes maanden met uitsluitsel.

Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik zie en hoor veel zorgen van bewoners van Chemours over de leefomgeving en hun gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om PFAS. Er is een grote wens van omwonenden om uitgebreid onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van Chemours.’

De staatssecretaris zegt dat hij het RIVM heeft gevraagd ‘specifiek te kijken naar de vragen en zorgen van omwonenden en overheden, zoals gemeenten en provincies, zodat het onderzoek echt voor de regio wordt gedaan’.

De vrouw van de minister ligt onder vuur in de kameromdat het te weinig zou doen aan de problemen rondom het Dordtse chemiebedrijf, dat met zijn teflonfabriek al sinds de jaren zestig het milieu vervuilt met PFOA, GenX-stoffen en andere PFAS.

Onderzoek de Tata-blauwdruk voor Chemours

Vivianne Heijnen, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.
Vivianne Heijnen, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. © ANP

Zowel in het parlement als bij Provinciale Staten en gemeenten klinkt al langer de roep om een ​​uitgebreid gezondheidsonderzoek naar Chemours. Een maand geleden haalde het RIVM landelijk nieuws door in zo’n onderzoek een causaal verband aan te tonen tussen milieuvervuiling door Tata Steel in Velsen en de slechte gezondheid van omwonenden. Hierdoor bleken zij tweeënhalve maand korter te leven dan de gemiddelde Nederlander. In antwoord op vragen van het AD Het RIVM maakte destijds bekend dat de opzet van dat onderzoek een blauwdruk zou kunnen zijn voor een onderzoek naar Chemours.

Geen eenvoudige herhaling

Het instituut heeft de staatssecretaris inmiddels laten weten dat het niet gaat om het simpelweg herhalen van het onderzoek bij een ander bedrijf. Om te beginnen is het nodig om de vragen en zorgen van gemeenten en omwonenden in kaart te brengen. Het onderzoek zal in ieder geval uitgebreider zijn, omdat er, in tegenstelling tot Tata Steel, ook gevraagd wordt naar de effecten op (ex-)werknemers.

Er zijn ook een afvalverbrandingsinstallatie en andere bedrijven rond Chemours, dus moet worden onderzocht welke milieuvervuiling precies aan Chemours kan worden toegeschreven. Daarnaast kon het RIVM in Velsen terugvallen op veel bestaand onderzoek. De vraag is of dit bij Chemours ook mogelijk is.

Snel naar nul uit de pijp

Ondertussen zoekt zij samen met de provincie naar manieren om zo snel mogelijk op ‘nul uit de pijplijn’ te komen. Het RIVM en de provincie moeten daarom nog nauwer samenwerken, aldus Heijnen. De provincie werd eerder voor de rechter verslagen toen zij met hulp van het RIVM in een nieuwe vergunning strenge eisen stelde aan de uitstoot van stoffen die waarschijnlijk net zo schadelijk zijn als PFOA en GenX. Hoewel de provincie uit voorzorg streng wilde zijn, beschuldigde de rechtbank haar ervan niet te hebben bewezen dat deze stoffen gevaarlijk waren.

Bekijk in de onderstaande uitleg hoe Chemours uitgroeide tot een controversiële chemische gigant. De tekst gaat verder onder de video.

Rijkswaterstaat gaat ook onderzoeken hoeveel schade Chemours en voorganger DuPont hebben aangericht aan oppervlaktewater en oevers door het lozen van PFAS in de Beneder-Merwede. Bedrijf tot 2017 illegaal in de rivier geloosd. Vervolgens kreeg het een lozingsvergunning van Rijkswaterstaat, die hoopte de hoeveelheid PFAS in ieder geval in het jaar te beperken. Als blijkt dat het gif zich in de bodem of op de oevers heeft afgezet, kan Chemours aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het opruimen.

De Tweede Kamer heeft er al op aangedrongen dat de staatssecretaris dit doet. Hangende het onderzoek van Rijkswaterstaat laat zij de Landsadvocaat de juridische mogelijkheden van een dergelijke procedure onderzoeken. Dezelfde advocaat liet onlangs de rechtbank in Rotterdam oordelen dat Chemours aansprakelijk is voor de schade die de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Papendrecht lijden als gevolg van de vervuiling door DuPont. Met deze uitspraak in de hand wordt het voor het Rijk, andere gemeenten en waterschappen, maar ook voor getroffen werknemers en omwonenden makkelijker om ook een claim in te dienen.
Opmerking? Brieven kunnen worden gestuurd naar de redactie van onze lezers, met voor-, achternaam en adres (deze laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief bedraagt ​​maximaal 150 woorden en kan worden ingekort. Wij plaatsen geen anonieme brieven.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *