New center-left coalition in The Hague presents its plans

[ad_1]

De nieuwe coalitie in Den Haag wil zich de komende tijd richten op duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, sociale zekerheid en gelijke kansen. “Dit betekent naast inkomen ook zorgen voor adequate huisvesting, een stabiele woonsituatie, gezondheid, gelijke kansen in het onderwijs en een goede, schone leefomgeving”, schetsen de zes partijen in het regeerakkoord dat ze maandag presenteerden.

De nieuwe coalitie bestaat uit D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PvdD en DENK. De eerste vier partijen zaten ook in de vorige coalitie. Hun wethouders blijven in functie. Ook de fractieleiders van de nieuwkomers, Robert Barker (PvdD) en Nur Icar (DENK), worden wethouder als zij steun krijgen van het stadsbestuur.

De coalitie wil jaarlijks 10.000 woningen isoleren om ze energiezuiniger te maken. Woningcorporaties en kantooreigenaren worden aangespoord hun panden te verduurzamen.

Veiligheid is een ander belangrijk probleem. De coalitie wil een nieuwe campagne lanceren waarbij mensen anoniem en zonder boete wapens kunnen inleveren, met als doel de stijging van het aantal steekincidenten te beteugelen. “Het geweld binnen en tussen jeugdgroepen escaleert steeds sneller. Het gaat om een ​​kwetsbare groep jongeren en jongvolwassenen”, aldus het akkoord.

Een andere prioriteit is afvalbeheer. In sommige wijken ligt afval op straat, omdat ondergrondse containers zelden worden geleegd, wat leidt tot overlast van ratten en meeuwen. De coalitie wil dat containers vaker worden geleegd en dat mensen die illegaal afval dumpen beboet worden.

Ook wil de coalitie de hondenbelasting afschaffen en vissers informeren over het leed van gevangen vis. Ook de oprichting van een islamitische begraafplaats staat op de lijst. Terwijl moslims in Den Haag begraven kunnen worden op vier velden met algemene begraafplaatsen, hebben ze geen speciale begraafplaats in de stad.

Het is de vierde coalitie van Den Haag in vijf jaar. De vorige coalitie in Den Haag bestond uit D66, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD. Dat college van schepen viel eind juni toen de regeringspartijen het niet eens konden worden over de verdere aanpak van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad en partij van oud-wethouder Richard de Mos en Rachid Guernaoui.

Hun partij maakte van 2018 tot 2019 eerder deel uit van een coalitie. De samenwerking stopte vanwege beschuldigingen van corruptie tegen voormalig wethouder Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Beiden werden er door het Openbaar Ministerie (OM) van beschuldigd bedrijven te helpen in ruil voor partijdonaties.

Ze werden beiden eerder dit jaar door de rechtbank opgepakt in een langlopende corruptie- en omkopingszaak tegen hen. Ondanks een hangend beroep van de aanklagers wilden ze hun partij terugbrengen naar de coalitie. VVD, CDA en D66 waren bereid om met De Mos over een terugkeer naar de coalitie te praten, maar PvdA en GroenLinks waren daar fel tegen, wat leidde tot de val van de coalitie nadat de VVD de samenwerking beëindigde.

De VVD en Hart voor Den Haag zitten nu allebei in de oppositie.[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *