Esther Ouwehand zette medewerker onder druk die meldingen tegen haar behandelt

[ad_1]

Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft onlangs druk uitgeoefend op de partijmedewerker die de integriteitsmeldingen tegen haar afhandelt. Diverse bronnen bevestigen dit NRC.

Zo eiste de advocaat van Ouwehand in een brief aan het partijbestuur dat deze onafhankelijke ‘secretaris integriteit’ de rapporten vóór de ledenconferentie op zondag 24 september in behandeling zou nemen. Partijleider Ouwehand zelf stuurde een mail met stevige verwijten naar de secretaris integriteit, Dat bevestigt Ouwehand tegenover NRC. Dit ligt gevoelig, omdat Ouwehand zelf ook onderwerp is van integriteitsmeldingen.

De secretaris integriteit reageert niet op vragen van NRC. Onlangs werd ze gedwongen zelf een advocaat in de arm te nemen, bevestigen verschillende bronnen. De secretaris integriteit heeft ook overwogen om Ouwehand zelf aan te geven wegens intimidatie. De vraag was bij welk orgaan een integriteitssecretaris een integriteitsmelding kan doen.

De vraag was bij welke instantie een integriteitssecretaris zelf een integriteitsmelding kan doen

Sinds de conferentie, waarbij leden Ouwehand massaal steunden en zij tijdelijk een stapje terug deed, zijn er zeker drie nieuwe meldingen over Ouwehand binnengekomen bij de secretaris integriteit. Die rapporten, in bezit van NRC, gaan vooral over de arbeidsomstandigheden bij de fractie, vanwege het gedrag van Ouwehand. “Ik dring er bij u op aan”, zegt een van die rapporten, “om dat gedrag te onderzoeken en aan te pakken.”

Klokkenluider

Het conflict binnen de Partij voor de Dieren kwam zaterdag 9 september aan het licht toen het vorige bestuur besloot Ouwehand niet voor te dragen als lijsttrekker. Achter de schermen woedde al veel langer een machtsstrijd, waarin Ouwehand een belangrijke rol speelde bij de wederopbouw NRC onlangs. Bekenden omschrijven haar als een enthousiast en krachtig Tweede Kamerlid, maar ook als een veeleisende leider met een grote behoefte aan controle.

Lees ook: Als Ouwehand zich alsnog terugtrekt, gaat er een schokgolf door de zaal bij de Partij voor de Dieren

De reden voor het vorige bestuur om Ouwehand terug te trekken als lijsttrekker was dat het in augustus e-mails had ontvangen van een politiek medewerker van Ouwehand via een klokkenluider. Het bevatte strategieën om druk uit te oefenen op het bestuur en bestuurssecretaris Elze Boshart te ontslaan. Het bestuur beschouwde deze e-mails als ‘ondermijnend’ en maakte hierover onder meer zelf een integriteitsmelding.

Ouwehand kreeg veel publieke steunbetuigingen van leden en haar advocaat dreigde het bestuur met een kort geding. Na een paar dagen besloot het bestuur haar voor te dragen als lijsttrekker en zelf af te treden.

Er is veel steun voor Ouwehand in het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Michiel Knol: zes van de acht nieuwe leden ondertekenden vorige maand een steunverklaring voor Ouwehand, zo bleek op de ledenvergadering in Den Bosch.

Extern onderzoek

Het vorige bestuur maakte in september bekend dat er een onderzoek zou komen door een externe ad hoc integriteitscommissie. De secretaris integriteit heeft de uitgifte van de rapporten voorgelegd aan een extern adviesbureau, Necker. Het advies was dat de meldingen ernstig zijn en extern onderzoek vereisen. Maar volgens bronnen wil het nieuwe bestuur de meldingen intern afhandelen, met hulp van een advocaat van buiten de partij.

Lees ook: De andere kant van Esther Ouwehand

Vorige week heeft het nieuwe bestuur de secretaris integriteit laten weten dat alle meldingen aan hen moeten worden overgedragen. Volgens bronnen heeft het nieuwe bestuur de secretaris integriteit ook geadviseerd zich ziek te melden, omdat zij zelf zei zich overbelast te voelen. Volgens betrokkenen gaat het niet om overbelasting, maar wordt het haar onmogelijk gemaakt om te werken.

Op vragen hierover van NRC kan het nieuwe bestuur niet reageren, zegt een partijwoordvoerder. Als reden wordt opgegeven dat het nieuwe bestuur bezig is met een inventarisatie en onderzoek naar meldingen.

Na de e-mails van de klokkenluider in augustus nodigde de secretaris integriteit Ouwehands politiek assistent en ook Ouwehand zelf, als leidinggevende, uit voor een gesprek. Ouwehand gaf vervolgens aan dat zij geen probleem zag met de inhoud van deze e-mails. Ze spreekt van een ‘brainstormsessie’ over haar langdurige conflict met het bestuur.

In de week voor het congres ontving de secretaris integriteit een mail van Ouwehand waarin de lijsttrekker klaagde over haar aanpak.

“Ik ben zeer verrast dat een vertrouwelijke 1-op-1 mail van mij aan een secretaris integriteit in de media terecht is gekomen”, reageert Ouwehand schriftelijk. “Buiten deze bizarre situatie kan en wil ik hierover het volgende zeggen: ja, ik heb op 19 september een mail gestuurd naar de integriteitssecretaris waarin ik geef aan welke procedurefouten, onjuistheden en ernstige onzorgvuldigheid de integriteitssecretaris heeft gepleegd gemaakt met betrekking tot het rapport tegen mijn collega.”

Ouwehand spreekt van een “kafkaëske en onzorgvuldige werkwijze van het vorige kabinet.” Ze benadrukt dat ze nog steeds niet weet welke integriteitsmeldingen er tegen haarzelf zijn gedaan.

Volgens het afgetreden bestuur, dat verder geen commentaar wil geven, is dit pertinent onwaar.

Advocaat

De advocaat van Ouwehand richtte zich in een brief tot het nieuwe bestuur en eiste dat de rapporten vóór het congres op 24 september zouden worden afgehandeld. Op dat congres zouden de leden stemmen over de kandidatenlijst met Ouwehand als lijsttrekker. De integriteitssecretaris moest juridische bijstand inschakelen en ging niet in op dit verzoek van de advocaat van Ouwehand.

Op het congres maakte lijsttrekker Ouwehand vervolgens bekend zich voorlopig terug te trekken totdat er duidelijkheid is over de berichten. Ze noemde het toen op het podium “de puurste route”.

In reactie op een vraag van NRC over deze brief van de advocaat schrijft Ouwehand: “Voor mij, maar ook voor de leden van de Partij voor de Dieren was het essentieel dat er vóór het partijcongres van 24 september opheldering kwam over de berichten. De oude regering heeft geweigerd deze opheldering vóór het congres te geven. (…) . Hierdoor voelde ik mij genoodzaakt tijdelijk af te treden om het nieuwe bestuur de ruimte te geven de rapportages goed door te nemen.”

Ouwehand zei op de conferentie dat ze er vertrouwen in heeft dat ze ‘op zeer korte termijn’ kan terugkeren. Ook de nieuwe voorzitter van het bestuur, Michiel Knol, zei dat het bestuur er alles aan zou doen om de rapportage-uitgifte “zo snel mogelijk” af te ronden. Op maandag 9 oktober moeten partijen hun kandidatenlijst voor de verkiezingen indienen bij de Kiesraad.

Nieuwe meldingen

De nieuwe berichten over Ouwehand, waarvan er drie in het bezit zijn van NRC, zijn afkomstig van medewerkers en oud-medewerkers. In een ervan vertelt een verslaggever over het “lastig vallen, manipuleren, negeren, creëren van onveilige situaties” van Ouwehand. De oud-werknemer richt zich ook tot het nieuwe bestuur en vraagt ​​of de ‘geheimhoudingsclausule’ in de arbeidsovereenkomst nietig kan worden verklaard, zodat (ex-)werknemers vrijelijk hun verhaal kunnen doen. De auteur van de e-mail vraagt ​​om een ​​onafhankelijk, extern onderzoek.

In een andere mail beschrijft een verslaggever dat Ouwehand moeite heeft met het accepteren van tegenstrijdigheden en fouten. Binnen de fractie is het algemeen bekend dat het werk in haar ogen nooit goed genoeg is. Medewerkers die volgens haar niet loyaal of niet goed genoeg zijn, kunnen genegeerd worden of moeten vertrekken. Hoe medewerkers of partijleden weg te krijgen, zou heel nauwkeurig worden voorbereid.

Het doet mij veel pijn dat mensen mij afschilderen alsof ik geen respect heb voor de mensen om mij heen

Weer een andere verslaggever noemt het gedrag van Ouwehand ‘giftig’. Deze medewerker stond “onder constante stress” en werd “uitgesloten van discussies en projecten.” Een persoonlijk verhaal is hoe Ouwehand deze verslaggever opdracht gaf weer aan het werk te gaan, omdat de medewerker tien dagen aan het sterfbed van een dierbare had gelegen. Volgens Ouwehand heeft het “heel lang geduurd”, aldus het rapport. Achteraf gezien had deze medewerker dit graag eerder gemeld. Het bericht over Ouwehand is, zo staat in de mail, vooral bedoeld om ‘de mensen in de fractie die ze nu buitensluit’ te helpen.

Ouwehand zegt in een reactie: “Het doet mij veel pijn dat er een beeld van mij wordt neergezet alsof ik geen respect heb voor de mensen om mij heen. Onder mijn leiding bieden wij als groep alle steun, medeleven en ruimte aan medewerkers die te maken hebben met lastige persoonlijke omstandigheden, en dat geldt ook voor mij.”

Mislukking door machtsstrijd

De machtsstrijd binnen de Partij voor de Dieren leidt tot breuken in de organisatie van de partij. Op het partijbureau meldden directeur Lieke Keller, medeoprichter van de partij, en een van de twee ambtssecretarissen zich ziek vanwege de situatie. Kamerlid Niko Koffeman heeft zich ziek gemeld als adviseur van de Tweede Kamerfractie. Minstens één fractiemedewerker is onlangs uit haar functie ontslagen. Volgens een betrokkene staan ​​”meer mensen op het punt in te storten.”

Een andere medewerker die zich ziek had gemeld, werd door Kamerlid Christine Teunissen gevraagd of het dataverkeer via de computer van deze medewerker onderzocht kon worden. Dit zou onderdeel zijn van een intern onderzoek naar wie in augustus de e-mails van Ouwehands politiek assistent aan het bestuur heeft gegeven. Deze medewerker trok uit angst een persoonlijk rapport over Esther Ouwehand in, zeggen bronnen.

“E-mails werden gestolen en zonder toestemming verspreid vanuit de mailbox van een partijleider in de Tweede Kamer. Uiteraard is er een onderzoek gestart”, reageert Christine Teunissen schriftelijk via een woordvoerder. “Dat we ook medewerkers om hun medewerking moesten vragen (in de vorm van toestemming voor technisch IT-onderzoek) was voor ons vooral een ingewikkelde kwestie. omdat een van de medewerkers zich ziek had gemeld. Daarom hebben wij hierover advies ingewonnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Het advies was dat dit gezien de ernst van de zaak wel een verzoek was dat wij konden doen.”

Kamerlid Leonie Vestering nam vorige maand ontslag, na een langdurig conflict tussen Esther Ouwehand en haar. Ook Kamerlid Eva van Esch, die Ouwehand bleef steunen, liet weten na de verkiezingen niet meer terug te keren. Vlak voordat de lijst naar buiten kwam, had ze het gevoel dat ze “niet de juiste persoon” was, twitterde ze op X.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *