Er komt subsidie voor 22 Friese cultuurprojecten

[ad_1]

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal van 2023 subsidies toegekend aan 22 kleine en grote culturele projecten. De projecten ontvangen in totaal ruim 148.000 euro.

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft 10.000 euro toegekend aan de Stichting Friesland Partnership Choir Organizations, bedoeld voor het organiseren van het Fries liedfestival SJONG junior voor basisschoolleerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Het doel van dit project is het stimuleren van het muziekonderwijs en het Fries taalonderwijs.

Ook gaat er subsidie ​​naar de Stichting Samenleving & Kunst. Deze stichting ontvangt 4.750 euro voor het project Stap op de Rode Loper, een literair cultureel project voor mbo-studenten.

Stichting PoëzijLab ontvangt 2.800 euro voor het project PoëzijSamling, een digitale database met 100 hedendaagse Friese gedichten gekoppeld aan een gratis internetcursus Friese Poëzie. Deze cursus zal tweetalig en digitaal toegankelijk zijn.

Er zijn kleine subsidies beschikbaar voor onder meer de Christelijke Oratoriumvereniging Heerenveen (1.500 euro voor de uitvoering van het najaarsconcert) en de Christelijke Muziekvereniging Hosanna uit Wons (1.250 euro voor de viering van het 100-jarig jubileum).

Het grootste bedrag gaat naar dansgezelschap Ivgi & Greben. Dit gezelschap krijgt 40.000 euro voor een educatieproject rond dans.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *