Hospitals don’t have enough money to invest in affordable care


Ziekenhuizen moeten investeren om problemen in de gezondheidszorg op te lossen en betaalbaar te houden. Maar daar hebben ze geen geld voor, concludeert accountantskantoor BDO in zijn jaarlijkse analyse van de jaarverslagen van ruim zestig Nederlandse ziekenhuizen. Als ziekenhuizen toekomstbestendig willen blijven, zullen ze investeringen moeten doen die hen in de rode cijfers zouden zetten, aldus het accountantskantoor. NRC rapporten.

De omzet van ziekenhuizen daalde vorig jaar met ruim 8 procent: 329 miljoen euro in 2022, vergeleken met 359 miljoen euro in 2021. Daar maakt BDO zich nog geen zorgen over. “Het kan nog erger”, zegt Eelke-Jan Jongsma, partner bij BDO, tegen de krant.

Wat het accountantskantoor zorgen baart, is de terugkeer van ziekenhuizen. De marges zijn zo dun geworden dat ziekenhuizen van elke 100 euro die ze ontvangen nog geen 2 euro overhouden. “Winstgevendheid is voor een ziekenhuis geen doel op zich, want het zijn geen organisaties die winst nastreven. Maar rendement is noodzakelijk voor investeringen. En die zijn nu hard nodig.”

Het gemiddelde rendement van de Nederlandse ziekenhuizen daalde van 1,9 procent in 2021 naar 1,6 procent vorig jaar, waarbij enkele kleinere ziekenhuizen zelfs de kritische ondergrens van 1 procent benaderden. “Als je daaronder zakt, kun je helemaal niet investeren en kun je ook geen tegenwind tolereren.”

In het Integraal Zorgakkoord dat het ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars en zorgorganisaties vorig jaar hebben gesloten, zijn beloftes opgenomen om te investeren in digitalisering en automatisering om efficiënter te kunnen werken. Bijvoorbeeld door robots in te zetten voor het toedienen van medicijnen en zorg op afstand via videobellen en apps om de werkdruk van zorgmedewerkers te verminderen. Ziekenhuizen moeten ook investeren in duurzaamheid. Dat is op dit moment onmogelijk, zegt BDO.

Stijgende kosten zijn de belangrijkste oorzaak van de lage rendementen van ziekenhuizen. “Stijgende kosten hoeven voor ziekenhuizen geen probleem te zijn, mits ze gecompenseerd worden in de tarieven van zorgverzekeraars”, zegt Jongsma tegen de krant. Maar dat gebeurde vorig jaar niet, mede omdat de hoge inflatie onverwacht was. Volgend jaar zullen ziekenhuizen met nog hogere kosten te maken krijgen: de nieuwe CAO voor de gezondheidszorg omvat een loonsverhoging van 15 procent in drie stappen. “Verzekeraars gaan dit niet volledig vergoeden, omdat de premie dan veel te hoog wordt.”

Het kabinet heeft 2,8 miljard euro aan ‘transformatiegelden’ ter beschikking gesteld aan zorgpartijen om investeringen voor de noodzakelijke veranderingen in de zorg te financieren. Dat is volgens BDO niet genoeg. Het accountantskantoor suggereert dat ziekenhuizen, banken en verzekeraars samen kijken naar aanvullende financiering. Zo kunnen ziekenhuizen buffers aanboren, kunnen verzekeraars tijdelijke investeringen doen met reserves of premies en kunnen banken flexibeler omgaan met kredieteisen.

Dat brengt risico’s met zich mee omdat ziekenhuizen door krappe marges al weinig buffers hebben en verzekeraars al jaren in reserves duiken om premiestijgingen te beperken. BDO denkt echter nog steeds dat het een beter alternatief is voor de huidige situatie waarin van ziekenhuizen wordt verwacht dat ze investeren met niet-bestaande inkomsten. “Het kan tot tijdelijke verliezen leiden, maar dat verdien je terug. Want investeringen in digitalisering en automatisering moeten uiteindelijk kostenbesparend zijn”, aldus Jongsma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *