‘Teleurstellend voor mensen met Parkinson die vurig hoopten op krachtig nee tegen glyfosaat in Europa’ | Opinie



Nederland zegt ja noch nee tegen de hernieuwde goedkeuring van de onkruidverdelger glyfosaat door de Europese Commissie. Ondanks de motie van de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen om tegen te stemmen. Hoogleraar neurologie Bas Bloem: “Vooral voor mensen met Parkinson is dit teleurstellend.”


Bas Bloem










Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *