Groeiend aantal vreemdelingen verlaat Nederland | Binnenland

[ad_1]

Voor het eerst sinds jaren neemt het aantal ongewenste vreemdelingen dat Nederland verlaat toe. In 2023 moesten ruim 10.000 mensen Nederland verlaten omdat zij geen verblijfsvergunning hadden of kregen. Het gaat vooral om Algerijnen, Marokkanen en Nigerianen. Er moesten echter opnieuw 2.700 vliegtickets worden geannuleerd.

Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het aantal buitenlanders zonder de juiste papieren dat Nederland verliet daalde van 16.000 in 2019 naar zo’n 8.500 in 2022. Vorig jaar steeg dat aantal zelfs naar 10.700, ruim 20 procent meer dan een jaar eerder. Het betreft voor een belangrijk deel asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Volgens DT&V is deze stijging deels te wijten aan het feit dat het uitzetten van afgewezen asielzoekers in de jaren vóór 2023 lastiger was vanwege de coronapandemie.

De uitzetting van afgewezen asielzoekers en andere illegaal verblijvende vreemdelingen is al jaren een prioriteit van de Nederlandse en Europese politiek. In het nieuwe Europese asielakkoord dat eind december werd gesloten, staat dat asielzoekers die weinig kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsvergunning in de toekomst aan de buitengrens van de Europese Unie moeten worden tegengehouden. Zij moeten vervolgens hun asielprocedure afwachten in gesloten centra buiten de EU.

Gedwongen vertrek

Van de 10.700 mensen die vorig jaar Nederland moesten verlaten, zijn er 3.400 zelfstandig vertrokken. Nadat bleek dat er in Nederland geen toekomst voor hen was, kozen zij er bijvoorbeeld voor om met een financiële compensatie van enkele duizenden euro’s terug te keren naar hun land van herkomst. Bijna 2.400 mensen werden ‘gedwongen’ gedeporteerd: zij werden onder toezicht van de Marechaussee op het vliegtuig gezet. dat zijn er ongeveer 500 meer dan vorig jaar.

De rest van de vreemdelingen, zo’n 5.000 mensen, lieten ‘onbeheerd’ achter en verdwenen naar een onbekende bestemming. “Het is niet mogelijk vast te stellen of deze personen Nederland hebben verlaten of in de illegaliteit zijn beland.” Mogelijk is een deel van deze groep mensen naar een ander Europees land vertrokken om daar een nieuwe asielaanvraag in te dienen.

De meeste asielzoekers krijgen wel een verblijfsvergunning

Het overgrote deel van de mensen die in Nederland asiel aanvragen, mag hier blijven. De meeste asielaanvragen in 2023 kwamen van Syriërs, Turken en Jemenieten, van wie 81, 70 en 87 procent een verblijfsvergunning kreeg. Daar staat tegenover dat er het afgelopen jaar geen enkele Algerijnse asielaanvraag werd ingewilligd. Het goedkeuringspercentage voor Marokkaanse aanvragen bedroeg 1 procent.

De dienst DT&V boekte in 2023 5.900 vliegtickets om buitenlanders (al dan niet gedwongen) terug te laten keren. Van al die geboekte vluchten moesten er 2.700 worden geannuleerd omdat de vreemdeling al verdwenen was, geen goede reisdocumenten kon krijgen of omdat een rechterlijke uitspraak deportatie verhinderde.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *