Toepassing waterstof op de korrel in slepend woningbouwproject in Hoogeveen. ‘We zitten daar gevangen in allerlei protocollen’

[ad_1]

Het is nog volstrekt onduidelijk wanneer de bouw van honderd nieuwe woningen in Nijstad-Oost in Hoogeveen kan starten. De beoogde verwarming van huizen met waterstof staat ter discussie.

Sinds 2017 werkt de gemeente Hoogeveen aan dit woningbouwproject. Zes jaar later ligt er nog steeds een grote dorre vlakte.

Reden voor de VVD, gesteund door CDA, Gemeentelijke Belangen en de SGP, om op 9 november een motie in te dienen om de raad tot actie aan te sporen. CDA-raadslid Bert Otten wilde weten of de raad de verplichting om waterstof in Nijstad-Oost te gebruiken wil loslaten.

Verrassing

“Het hoort bij de plannen, maar is nog niet verplicht”, reageerde wethouder Jeroen Westendorp. “Omdat het landtoewijzingsprotocol nog moet worden opgesteld.” Die uitspraak zorgde voor verbazing bij de VVD.

Partijvoorzitter Ronald Klok wees de wethouder op tal van publieke uitspraken en mededelingen van de gemeente, waarin altijd de link wordt gelegd met waterstof. “Dat schept verwarring, omdat mensen denken dat het alleen maar op deze manier kan en moet.”

Luchtspiegeling

Hij vergeleek Nijstad-Oost met een luchtspiegeling. “Je kunt niet in een project wonen”, aldus Klok, die wees op de woningnood in Hoogeveen. “We moeten eindelijk gaan bouwen en dat is volgens ons niet met waterstof. Dat is de oorzaak van de vertraging. Het is niet meer uit te leggen aan de bewoners. Andere duurzame toepassingen zijn mogelijk.”

CDA-lid Bert Otten denkt dat zowel waterstof als wonen via deelwerven de boel op de been zullen houden. “Er zijn genoeg andere manieren om duurzame woningen te bouwen in Nijstad-Oost. We zitten daar gevangen in allerlei protocollen.”

‘Andere keuzes maken’

Soms moet je andere keuzes maken en afwijken van afspraken, zegt fractieleider Hilma Hooijer van Gemeentebelangen. “Huizen schieten niet als paddenstoelen uit de grond in Hoogeveen.”

Wethouder Derk Reneman erkende dat de gemeentelijke marketingstrategie nog steeds is om de nieuw te bouwen woningen in Nijstad-Oost aan te sluiten op waterstof.

‘Obstakel’

Maar die aanpak wordt volgens hem heroverwogen, net als het bouwen op gedeelde eigendommen. “Mensen moeten zich hiervoor collectief aanmelden. Het blijkt een hindernis voor de verkoop te zijn.”

Hij wil ‘goed kijken’ hoe de uitgifte van grond mogelijk kan worden gemaakt. “Er is nogal wat complexiteit in Nijstad-Oost. Ik heb geen idee wanneer de bouw kan beginnen.”

Volgens wethouder Jeroen Westendorp kijkt de gemeente sinds juni naar alternatieven voor waterstof in Nijstad-Oost. “Daar willen we graag de woningbouw versnellen.”

Meer duidelijkheid

De raad heeft de gemeenteraad toegezegd vóór de besluitvorming over de motie op 9 november meer duidelijkheid te zullen verschaffen over toekomstige stappen die B en W willen zetten om de woningbouw in Nijstad-Oost te versnellen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *