Doorbraak in behandeling blaaskanker: ‘Fors meer overlevingskans’ | Gezond


Er wordt verwacht dat nieuwe combinaties van immunotherapie en medicijnen de overlevingskansen van mensen met blaaskanker dramatisch zullen veranderen. Het wordt gezien als een mijlpaal in de behandeling van de aandoening.

De afgelopen veertig jaar is uitgezaaide blaaskanker behandeld met chemotherapie. De resultaten waren beperkt, zegt Michiel van der Heijden, medisch oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en betrokken bij twee belangrijke onderzoeken die zondag 22 oktober in Madrid werden gepresenteerd. “De overlevingskans bij uitgezaaide blaaskanker is bij de huidige mogelijkheden zijn laag. Vaak wordt er niet behandeld omdat het met patiënten te slecht gaat. We weten dat van de mensen die wel chemotherapie hebben gekregen, na vijf jaar nog zo’n 10 procent in leven is.” Om dat aantal te vergroten, hebben wetenschappers de afgelopen jaren een nieuwe aanpak onderzocht, waarbij combinaties van behandelingen met immuuntherapie en nieuwe medicijnen betrokken zijn. werd onderzocht.

1494 patiënten

Bij het eerste onderzoek waren 608 patiënten uit 29 landen betrokken met gemetastaseerde blaaskanker of eerder onbehandelde blaaskanker. Het was een onderzoek naar een nieuwe combinatie van medicijnen die werd vergeleken met behandeling met alleen chemotherapie. Wanneer patiënten met beide geneesmiddelen werden behandeld, daalde het risico op overlijden met 22 procent, vergeleken met patiënten die alleen chemotherapie kregen. Uit de resultaten bleek ook dat de tumor langer onder controle bleef en daardoor niet groeide.


Uit dit onderzoek blijkt dat het risico op overlijden met meer dan 50 procent kan worden verminderd. Voor oncologische behandelingen is dat heel groot

Michiel van der Heijden, medisch oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoek

Bij het andere onderzoek waren 886 patiënten betrokken die leden aan voorheen onbehandelbare, gevorderde of gemetastaseerde blaaskanker. Er werd een nieuwe combinatie van immunotherapie met een medicijn getest. In tegenstelling tot chemotherapie richt dit type medicijn zich alleen op de tumorcellen en spaart daardoor de gezonde cellen zoveel mogelijk. “Uit dit onderzoek blijkt dat het risico op overlijden met meer dan 50 procent kan worden verminderd. Voor oncologische behandelingen is dat heel groot”, zegt Van der Heijden.

Grote stap

De twee onderzoeken werden gepresenteerd op de belangrijkste oncologieconferentie van Europa, de European Society for Medical Oncology (ESMO) in Madrid. Ze worden als een grote stap beschouwd. “Een mijlpaal in onderzoek naar blaaskanker”, noemt Van der Heijden de resultaten.

Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in Nederland in aanmerking te komen, moeten beide behandelingen nog geregistreerd en goedgekeurd zijn. Ze zullen daarom nog niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Van der Heijden verwacht dat dit nog zeker een jaar kan duren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *