Verduurzaming sporthal Houtigehage: ‘We staan er heel anders voor dan jaar geleden’

[ad_1]

Onlangs zijn ze voorzien van LED-verlichting, airconditioning en zonnepanelen. Daarnaast zijn er plannen om de Dúnoard Hall en bijbehorende velden in Houtigehage verder te verduurzamen. “Wij willen het sportcomplex naar een hoger niveau tillen”, aldus voorzitter Hendrik Boonstra en penningmeester Roel Veenstra van de Stichting Beheer Sporthal Houtigehage en voetbalclub SV Houtigehage.

Het sportcomplex is heel anders dan een jaar geleden, zeggen beide bestuursleden opgelucht. Vorig jaar werd gevreesd voor de toekomst van de huisvesting aan de Dúnoardswei, die niet alleen wordt gebruikt door de voetbalclub en twee korfbalclubs, maar ook voor de lichamelijke opvoeding van de school.

Met financiële hulp van de gemeente Smallingerland, de Rabobank en SV Houtigehage is eind vorig jaar een gezonde basis gelegd voor de toekomst van de Dúnoardzaal, vertelt kwartiermeester Jeen Visser van Opeinde. Hij werd ingeschakeld als extern adviseur om het proces te ondersteunen.

Duurzaamheid

Dit jaar is het stichtingsbestuur – in nauwe samenwerking met de voetbalclub – voortvarend aan de slag gegaan met het verduurzamen van de sportaccommodatie. “Nadat duidelijk werd dat de toekomst van het sportcomplex veiliggesteld was, konden we plannen gaan maken voor duurzaamheid”, aldus voorzitter Boonstra. “Wij blijven structureel werken aan het verlagen van de vaste kosten.”

Alle lampen in het pand zijn inmiddels vervangen door LED-verlichting, vat penningmeester Veenstra samen. Verder zijn er circa 90 zonnepanelen op het dak geplaatst, die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en voor de nieuwe airconditioning verwarming in de kantine.

Energierekening

De reeds genomen maatregelen – die mogelijk zijn gemaakt door diverse subsidies – zorgen voor een fors lagere energierekening, berekent Veenstra. “Momenteel besparen we jaarlijks bijna 18.000 euro op elektriciteit en gas. Het gasverbruik is door de verduurzamingsmaatregelen met ruim de helft teruggebracht.”

Er zitten nog een aantal plannen in de pijplijn om de Dúnoard Hall en de bijbehorende sportvelden verder te verduurzamen. “We willen bijvoorbeeld vóór de start van volgend seizoen LED-verlichting op de velden en dat gaan we ook bereiken warmte pijpen op het dak, die zorgen voor warm water – verwarmd door de zon – voor de douches.

Ook wil de stichting de verwarming van de sporthal aanpakken door het plaatsen van warmtepompen en extra zonnepanelen. “Dit levert een extra besparing op van zo’n 5.000 euro op de energiekosten. Op termijn kan de sportaccommodatie vrijwel geheel van het gas af.”

Samen

De lagere energiekosten geven het stichtingsbestuur – eigenaar van de sportaccommodatie – meer financiële armslag. “We houden meer geld over en kunnen dat steken in kwaliteit, zoals materialen en dergelijke”, aldus bestuursleden Boonstra en Veenstra.

“Wij zijn zeer tevreden over de duurzaamheid”, besluit voorzitter Boonstra, die benadrukt dat de opwaardering van het sportcomplex alleen mogelijk is geworden door de inzet van alle vrijwilligers. “Wij doen het samen. Iedereen leeft mee en ziet de veranderingen. Wij krijgen steun van onze leden en het dorp, want het sportcomplex is onmisbaar voor Houtigehage.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *