Kamer stemt in met beperking huurverhogingen in vrije sector

[ad_1]

Als het aan de Tweede Kamer ligt, kunnen verhuurders in de vrije sector hun huurprijzen de komende vijf jaar niet onbeperkt verhogen. De Kamer stemde dinsdag vóór een wetsvoorstel van demissionair minister De Jonge (Volkshuisvesting, CDA) dat onbeperkte huurverhogingen onmogelijk maakt. De Senaat moet er vóór het voorjaarsreces over beslissen.

In 2021 was de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector al beperkt. In de initiatiefwet van voormalig PvdA-Kamerlid Henk Nijboer werd de maximale huurverhoging gekoppeld aan de stijging van de cao-lonen, plus een extra procentpunt. Toen de inflatie na de Russische inval in Oekraïne omhoog schoot, werd ook de inflatie aan de wet toegevoegd: de laagste van de twee zou in de berekening worden gebruikt.

Op 1 mei loopt de ‘Wet van Nijboer’ af. Als er geen nieuwe regels zouden komen, zouden verhuurders vanaf 1 mei hun huurprijzen weer kunnen verhogen zonder wettelijk bovengrens. Om te voorkomen dat huurders te maken krijgen met ‘buitensporige huurverhogingen’ kwam De Jonge met een voorstel dat in feite de Nijboerwet verlengt – al heeft de Tweede Kamer het voorstel dinsdag nog verder aangescherpt.

De nieuwe regels gelden niet voor drie, maar voor vijf jaar. Ook het ‘laagste van de twee’-principe blijft van toepassing; De Jonge stelde aanvankelijk voor dat alleen loonsverhogingen zouden meetellen, maar door een amendement van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en NSC verandert dit nu in loonsverhogingen of inflatie – afhankelijk van welke lager is. Voor komend jaar is dit de inflatie van 4,5 procent. Als de Eerste Kamer de wet aanneemt, mogen de huren in de vrije sector vanaf 1 mei dus met maximaal 5,5 procent stijgen. Een verhuurder mag alleen bij bewonerswisseling een nieuwe huurprijs vaststellen.

Ook plafond voor middenklasse huur

De Jonge wil de huurmarkt nog verder reguleren. Deze maand behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat een huurplafond stelt voor de zogenaamde mid-rental sector – het goedkoopste deel van de particuliere sector. Als deze wet wordt aangenomen, vallen deze woningen straks onder het waarderingssysteem dat ook de huurprijs voor sociale huurwoningen bepaalt. Het gaat om woningen die volgens het puntensysteem niet meer dan 1.100 euro aan huur mogen kosten. Als een verhuurder meer vraagt, kunnen nieuwe huurders straks een huurverlaging afdwingen. Het politiek gevoelige wetsvoorstel zal later deze maand worden besproken. Als het aan De Jonge ligt, treedt de wet vóór 1 juli in werking.
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *