Zeevaartschool Terschelling krijgt nieuwe sleephopper-simulator

[ad_1]

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz op West-Terschelling krijgt een nieuwe sleephoppersimulator. Het apparaat simuleert werkzaamheden op een baggerschip.

De simulator wordt gebruikt om studenten het gebruik en de bediening van sleephopperzuigers te leren. Een sleephopperzuiger is een schip dat met een pomp zand, klei, slib en grind uit de waterbodem zuigt.

Met de simulator kunnen studenten verschillende onderdelen van het baggeren oefenen. Op deze manier kunnen ze de bediening van de zuigleiding onder de knie krijgen, het schip laden en oefenen met het navigeren door waterdieptes. De bestelling voor de nieuwe simulator ligt nu bij de fabrikant. Over zes maanden kunnen studenten er mee aan de slag.

Oude software

Volgens NHL Stenden, waartoe de maritieme school behoort, wordt de software van de oude simulator niet meer ondersteund door de leverancier. “Je kunt het vergelijken met de aanschaf van een nieuwe computer”, zegt woordvoerder Alle Jent van der Meulen.

Het nieuwe apparaat is aangeschaft met geld van het Waterbouw Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. Hoeveel de simulator kost, is niet bekend.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *