kabinet keek bij bestrijding corona niet naar de gevolgen van maatregelen

[ad_1]

Mensen die in de zorg werkten waarschuwden voor het hoge aantal coronapatiënten, tekorten op de werkvloer en het uitstel van zorg voor andere patiënten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt: “Op enkele uitzonderingen na heeft de overheid signalen uit de zorgsector niet aantoonbaar gebruikt om de crisisaanpak te evalueren en bij te sturen.”

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is kritisch over de rol van de toenmalige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Hij leidde de aanpak in de eerste dagen nadat het virus in Nederland was vastgesteld. Het werk werd vervolgens overgebracht naar een ‘nationale crisisstructuur’, maar De Jonge bleef ‘een centrale rol’ en ‘eigenaarschap van de crisis’ vervullen. Het kabinet richtte zich daardoor te veel op de bestrijding van een infectieziekte en te weinig op andere zaken en de lange termijn. Volgens het kabinet pasten deze “niet binnen de crisisaanpak”, het kabinet “hield ruim twee jaar vast aan de in maart 2020 gekozen doelstellingen”.

Volgende langetermijncrisis

De OVV adviseert het kabinet om bij een volgende langdurige crisis ‘regelmatig te toetsen of de gekozen koers nog passend is’. Ook zou de overheid beter moeten uitleggen waarom bepaalde besluiten worden genomen en welke risico’s een besluit met zich mee kan brengen. Verder wil de OVV dat het kabinet nu gaat kijken naar het delen van data, zodat deze bij een volgende crisis sneller voor iedereen beschikbaar zijn.

Begin vorig jaar concludeerde de OVV dat Nederland niet goed voorbereid was op een langdurige nationale gezondheidscrisis. Beloften konden niet worden nagekomen, de communicatie was eenzijdig en volgens de raad ondermijnde toenmalig RIVM-baas Jaap van Dissel het vertrouwen door bijvoorbeeld openlijk het nut van mondkapjes in twijfel te trekken.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *