UvA: alle zaken tussen Buijs en ons komen te vervallen

[ad_1]

De UvA en Buijs stonden onlangs tegenover elkaar voor de kantonrechter in Amsterdam. Dat ging over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Die zaak is nu ingetrokken. Buijs was ook naar het Huis voor Klokkenluiders gestapt met klachten over een ‘wakkere cultuur’ binnen de universiteit. Dat dossier is gesloten.

Buijs had woensdag gezegd: ‘De UvA wilde dat ik alle procedures introk. Ik wilde kunnen vertrekken zonder verdere schade aan mijn reputatie en wetenschappelijk werk. Dat is inmiddels geregeld. De UvA zal mij niet direct ontslaan en mij ook niet meer formeel van iets beschuldigen.’

‘Lege hype’

Buijs neemt vaak deel aan discussies over genderdiversiteit. Zo noemde hij non-binair zijn ‘een loze hype’. Ook stelde hij dat hij de kwestie aan de orde heeft gesteld dat de academische vrijheid wordt bedreigd door een ‘wakkere cultuur’. Hij noemde zichzelf een klokkenluider en wilde daarom beschermd worden. Zijn uitspraken kregen veel kritiek. Op sociale media noemde Buijs zijn critici – soms bij naam – onder meer ‘monsters’, ‘extremisten’, ‘corrupt’ en ‘levensbedreigend’.

Vanwege dergelijke uitspraken schorste de UvA Buijs eerder dit jaar. Buijs heeft dit aangevochten, maar verloor het kort geding.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *