More Dutch adults using medication for ADHD

[ad_1]

Nederlandse volwassenen met ADHD gebruikten in 2022 vaker medicijnen. Volgens gegevens van de Nederlandse Stichting Farmaceutische Statistiek (SFK) is het aantal gebruikers van 18 jaar en ouder met 13 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, van 154.000 naar 174.000 personen.

Bij kinderen en tieners werd een lichte toename van het medicijngebruik waargenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan het toegenomen aantal gebruikers van één specifiek medicijn, lisdexamfetamine. Het gebruik van de meest voorgeschreven medicijnen, methylfenidaat en dexamfetamine, bleef onder minderjarigen stabiel.

Jongeren gebruiken vaker ADHD-medicijnen dan volwassenen. Een reden voor de stijging onder volwassenen heeft SFK niet gegeven, omdat de organisatie zich uitsluitend op de data richt.

Momenteel is lisdexamfetamine het minst gebruikte medicijn, maar het gebruik ervan groeit met het hoogste percentage. Onder volwassenen steeg het aantal gebruikers met ruim een ​​derde naar 15.000, en onder kinderen met 23 procent naar 8.700. Ook de kosten zijn flink gestegen, met bijna 15 procent. Deze stijging van de kosten, die hoger is dan de toename van het aantal gebruikers, komt doordat lisdexamfetamine, dat steeds vaker wordt gebruikt, ongeveer vier keer zo duur is als methylfenidaat.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *