Parliament lowers interest on study debts for unlucky generation

[ad_1]

Het Huis van Afgevaardigden stemde voor een verlaging van de rente op studieleningen voor de ‘ongelukkige generatie’, die geen basisstudiefinanciering ontving, maar moest lenen voor hun studie. Diverse voorstellen daartoe, waaronder een wijziging van de Belastingwet voor volgend jaar, kregen steun. Hoeveel de rente gaat dalen, is nog niet bekend. DUO maakte onlangs een forse verhoging bekend van 0,46 naar 2,56 procent.

Een voorstel van Pieter Omtzigt, GroenLinks-PvdA, Volt en de ChristenUnie kreeg meerderheidssteun in de Tweede Kamer, de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement. Deze partijen willen dat het belastingvoordeel voor expats aanzienlijk wordt verlaagd. Het geld dat door deze bezuinigingen wordt gegenereerd, moet worden gebruikt om de rente op studieleningen voor de ongelukkige generatie te verlagen. Vanaf 2029 moet de bezuiniging jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro opleveren. Het amendement van de partijen eist dat deze miljoenen naar een lagere rente op studieschulden gaan, maar het is nog niet zeker dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Opmerkelijk is dat de Kamer ook een motie heeft aangenomen om de rente op studieleningen voor de ongelukkige generatie volledig te bevriezen, met de opbrengst van het Omtzigt-amendement als dekking. Maar Omtzigt zei dat het nog maar de vraag is of deze aanpassing van de begroting voldoende zal opleveren om de rente te bevriezen. Een motie heeft minder gewicht dan een amendement: het is een verzoek aan de regering, die het kan negeren. Een amendement is een wetswijziging: de overheid moet zich daaraan houden.

Een amendement van de SP en D66 om de rente voor de ongelukkige generatie op 0 procent te zetten kreeg onvoldoende steun. Het plan zou betaald worden uit hogere belastingen op sierbloemen, maar daarvoor was onvoldoende draagvlak.

Miljarden gingen rond voordat de Kamer werd gesloten vanwege verkiezingsreces

Een lagere rente op studieschulden was een van de vele plannen om de begroting te herzien die de partijen steunden op de laatste dag voordat de Tweede Kamer op verkiezingsreces gaat. De Kamer stemde over de belastingwetten voor volgend jaar en enkele tientallen wijzigingsvoorstellen, waarbij rond 03.00 uur miljarden werden overgemaakt.

Het “linkse” plan om de bankenbelasting (150 miljoen euro) te verhogen was al bekend. Dat zou de verhoging van het minimumloon deels moeten financieren. “Rechts” wil de korting op brandstofaccijnzen langer handhaven, wat 1,2 miljard euro gaat kosten. Hiervoor willen ze onder meer geld halen uit het Nationaal Groeifonds.

Omdat het pas vanaf 2027 mogelijk is om de kinderopvang vrijwel gratis te maken, moet de heffingskorting voor jonge ouders langer gehandhaafd blijven en vervolgens worden afgebouwd. Een voorstel van de ChristenUnie kreeg daarvoor voldoende steun. CDA en VVD willen de energiebelastingen (ter waarde van 100 miljoen euro) verlagen. Ook dat voorstel kreeg een meerderheid.

De VVD en SGP willen de voorgestelde verhoging van de accijns op alcoholische dranken halveren. Om de 72 miljoen euro te betalen die de schatkist daardoor zou mislopen, willen ze de accijnzen op tabak en kansspelen verder verhogen. De Kamer heeft deze motie aangenomen.

Partijen stemmen doorgaans vlak voor de jaarwisseling over het Belastingplan. Maar omdat de parlementsverkiezingen volgende maand zijn, zijn de stemmen naar voren gehaald.

Omdat het kabinet deze zomer viel en dus uitgaat, kwam de nadruk meer te liggen op de plannen van het parlement. Kamerlid Omtzigt en VVD-Kamerlid Slivo Erkens zeiden allebei dat ze de gehaaste, nachtelijke stemming over de miljardenplannen niet leuk vonden. Beide Kamerleden hebben zelf ook enkele vergaande voorstellen ingediend.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *