In biddelbrief fan it Skriuwersbûn | kollum Dwers fan Pieter de Groot

[ad_1]

It Skriuwersbûn heeft zich lange tijd kunnen aanpassen aan de steun van 1980 en hem kunnen presideren als Skriuwersbûn. Ek it byldmerk is jaloers dat er geen sil de butter jildde is.

Ik ben uit de oren en klaar met brieven, jij bent ferline en je zit niet in de nieuwe collectie van de adjunct-afdeling in mei op het kantoor van de provinciale autoriteiten. Het is een brief die in ‘needgjalp’ specifiek aankwam bij de nieuwe gedeputeerden ‘frou Folkerts en hoor Knol’. Eke Folkerts is fan van de nieuwe BoerBoarger Beweging, heeft een Friese taal en is ook fan van haar portfolio, Sijbe Knol is fan van de FNP-cultuur. Foarhinne redde in beide de Sietske Poepjes.

Om het Fryslân en zijn cultuur te laten zijn, mogen ze wel met elkaar samenkomen, maar dat is het beste voor zowel deputaten als Piet. Daarom is het een brief van ferskriuwe en gewoon Knol foar kultuer ferantwurdlik hâlde, maar CDA’er Friso Douwstra, Sijbe moet haar gewoon kwea-of nimme hebben. Het zou de meester kunnen zijn, howwol: drie bestejoersleden hawwe it ûndertekene, dat je drieën de fout maakt. Nou, dat heb je nodig, dat is wat je zoekt, de Friese skriuwerij is nu net belangrijk, maar het is de moeite waard, vanwege de ‘ingewikkelde tijdrovende bestejoerstaken’ die maar 4.000 euro kosten. “Bij structurele groei van het boekensubsydzje is er geen sprake van (..) geen rom 10.000, fan takom jeer of”, stelt het bestjoer Goed dat Folkerts nu ook de financiën regelt en net als Douwstra is dat helemaal niet het geval. mijn partijgenoot Poepjes ôffoel, do’t dy har nei oerlis mei Skriuwersbûn, Afûk en Boeken fan Fryslân makkelijk plan forarlei. Ook de overige Tweede Kamerleden, die noch VVD noch PvdA zijn, komen met het nette foerageer op de proppen. Daarnaast zijn ze ook in Nederland en dus ook in de Skriuwersbûn verkrijgbaar, waar ze nodig zijn.

In gebedsbrief uit Skriuwersbûn

Als het daar niet leuk is dat ik het Skriuwersbûn fierhinne offalle wol: perfoarst net. In de brief die meer dan drie kanten beslaat, kun je het beste met de vinger naar mij wijzen als één stuk schroeien. De Nederlandse literatuur staat al onder druk, maar de Friese taal is voortdurend welterusten. De boeken kunnen nog steeds gewaardeerd worden, en de roman Spegel en Sonde won de Gysbert Japicx Prijs (gefeliciteerd Jetske Bilker!), maar ze zijn nog steeds erg enthousiast over de schrijfwijze in het boek. Hoewel er geen publicitaire aandacht aan wordt besteed, is de presentatie sober.

Het antwoord is: de structuur, het al zwakke maar echte idealisme van fans met nul en door elkaar uitgeprobeerd, is over het algemeen ôfbrutsen. Er is minder tijd om Frysk te lezen, alleen al vanwege de boeken, we zijn zo goed, maar vanwege het feit dat we zomaar kunnen lezen: het taalverschil is altijd groter, en het is niet anders dan het ‘leesoffensief’ dat helpt echt, want het is Frysk. spilet dêryn mar in bijrol. Koartom, het Skriuwersbûn vertelt het de afgevaardigden rond út: de literêre lânskip is slim ferwaarleazge en fertsjinnet yngeande restauraasje en dêrnei structureel ûnderhâld. In warber Skriuwersbûn kon en moest er een bijdrage aan lever en de originelen, provincie en koninkrijk, daarop zitten. Oant saffier iens.

Maar als je samen met hen bidt voor een structureel verantwoorde ‘vrijwilligersvergoeding’ van 1800 euro, is je doel ‘bekwaam, tijdig de beste inspanningen’. Bestjoersleden komen en gaan, hebben bijzondere taken en wat zijn de resultaten van elke syn of hun werk?

Effectiever is het te pleiten voor de oprichting ervan door een representatief orgaan dat de beleidstaken op zich neemt. Een man van wie dat skoan voor haar nimme kinne. Ze werden ook opgevoed door hun oude broer, de Authors’ Union, en ook door de Association of Letters. En dan pleit je hart in je eigen tijd in je brief.

pieterjan.de.groot@planet.nl

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *