Extra ruimte voor 5,2 miljoen kuub water in Onlanden. Na een kwart eeuw dreigt Groningen weer natte voeten te krijgen

[ad_1]

De capaciteit van de waterberging in de Onlanden moet vergroot worden. Daartoe breidt waterschap Noorderzijlvest de capaciteit op het Leekstermeer uit met 5,2 miljoen kuub water.

De Onlanden zijn aangewezen als waterberging en natuurgebied na de grote watersnoodramp die de stad Groningen in 1998 teisterde, waarbij hele stadswijken onder water dreigden te komen te staan. Een kwart eeuw later blijkt de oorspronkelijke capaciteit (7,5 miljoen kuub water) weer te klein. “We hebben nieuwe klimaatmodellen gekregen”, zegt Annette van Velde, directeur van Noorderzijlvest. “Wij denken dat we de extra waterberging eens in de 25 jaar nodig zullen hebben.”

Bij het Leekstermeer

De extra waterberging komt in het gebied rond de Hooiweg nabij het Leekstermeer. Bij extreme regenval stijgt het waterpeil van 15 naar 18 centimeter. Daartoe is het onder meer noodzakelijk om de kades rondom de bestaande waterberging te verhogen. Ook komen er ‘toevluchtseilanden’ voor dieren die vanaf het water een veilig heenkomen moeten vinden. Het gebied tussen de Hooiweg en het Leekstermeer blijft beschermd tegen waterberging omdat het een kwetsbaar natuurgebied is.

De plannen zijn nog niet definitief, maar het is min of meer zeker dat er in dit gebied extra waterberging moet komen. Nader milieuonderzoek moet uitwijzen welke maatregelen precies nodig zijn om de extra berging goed in te passen.

De Drentse vertegenwoordiger Yvonne Turenhout (PvdA) wijst erop dat het gebied ook een belangrijk natuurgebied is geworden dat gewaardeerd wordt door omwonenden. “Het gaat dus om natuur en waterberging. Aan beide functies moeten we recht doen, ook de natuurlijke functie willen we zoveel mogelijk versterken.”

Twee huizen

De provincie Drenthe heeft zeggenschap over de planologische ontwikkeling van de Onlanden. Gedeputeerde staten gaven dinsdag groen licht om de plannen verder uit te werken. “Er staan ​​twee huizen in het natuurgebied, die uiteraard goed beschermd moeten worden”, zegt Van Velde. “Daarnaast liggen er weilanden aan de rand van het gebied, waar het Peizerdiep en het Eelderdiep samenkomen. De eigenaren zullen merken dat we hier meer water gaan bergen.” Voor hen komt er een compensatieregeling.

We beleven een zeer nat najaar, maar volgens Van Velde zijn er nu geen problemen. “Het regent nu behoorlijk gestaag. De overlast ontstaat vooral als er in korte tijd veel regen valt. En in de winter, want dan kunnen we via het Lauwersmeergebied minder water naar zee afvoeren.”

Noorderzijlvest ontwikkelde de plannen samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld zijn betrokken. Voor omwonenden en andere geïnteresseerden is er op donderdag 7 december tussen 16.30 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in Bij Boon in Peize.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *