Cabinet comes with clearer rules for self-employed people


Het kabinet wil in de regelgeving verduidelijken wanneer een klus door een zzp’er mag worden uitgevoerd en wanneer daarvoor iemand als werknemer moet worden ingehuurd. Leidende factoren zijn onder meer de vraag of een medewerker rechtstreeks door de opdrachtgever wordt aangestuurd en of het werk structureel is en een vaste plek in de organisatie heeft.

Volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is de “jurisprudentie opgehelderd” voor de uitwerking van het wetsvoorstel, dat vrijdag in consultatie ging. Met andere woorden, er werd onderzocht hoe rechters in het verleden in verschillende situaties hebben geoordeeld en wat de afwegingen waren.

Om te bepalen of een klus door een zzp’er kan worden uitgevoerd, is volgens Van Gennip eerst kijken hoe de klus wordt gemanaged. “Heb je hierin de volledige vrijheid, of sta je onder leiding van iemand anders?” In het eerste geval kun je als zelfstandige werken; in het tweede geval alleen als werknemer.

Bovendien moet er rekening worden gehouden met het soort werk. “Doe je werk dat structureel wordt verricht in een organisatie die een vaste plek in de organisatie heeft, en doe je hetzelfde werk als en met medewerkers, of werk je zelfstandig, voor eigen rekening en voor eigen risico? “

Daarnaast wil het kabinet dat het uurloon een rol gaat spelen. Een werknemer die op geloofwaardige wijze kan aantonen dat hij of zij minder ontvangt dan het geldende uurtarief van nu 32 euro, kan straks makkelijker aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst. Het is dan aan de opdrachtgever om te bewijzen dat dit niet het geval is.

Deze duidelijkere regels zorgen er volgens Van Gennip voor dat medewerkers en cliënten niet zelf een ‘berg aan jurisprudentie’ hoeven door te spitten. Bovendien is dit één van de maatregelen die het aftredende kabinet heeft genomen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar ook om meer ruimte te geven aan de feitelijke zzp’er.

De huidige wetgeving is in de meeste gevallen al duidelijk genoeg, benadrukt Van Gennip. Voor een klein deel van de opdrachten is het echter lastiger om te bepalen welk type arbeidsovereenkomst gebruikt moet worden, zegt hij. Het wetsvoorstel beoogt een oplossing te bieden voor dit grijze gebied. Geïnteresseerden kunnen tot 10 november reageren.

Van Gennip verwees ook naar internetconsultaties om betrokkenen te helpen de status van zelfstandig ondernemerschap in Nederland te verduidelijken. Over X schrijft de minister: “De arbeidsmarkt is uit balans. Dat lost zichzelf niet op. Om schijnzelfstandigen tegen te gaan en meer duidelijkheid te bieden aan echte zelfstandigen, introduceert het kabinet nu meerdere maatregelen voor internetconsultatie.”

De Vereniging van Zelfstandigen (VZN) is niet blij met het voorstel, dat teveel neigt naar het werknemersstatuut en daarmee ondernemers belemmert. “De vrijheid van ondernemerschap, een fundamenteel Europees recht, wordt hen ontnomen”, aldus de vereniging.



Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *