KVK: ondernemers steeds tevredener over bedrijfssituatie

[ad_1]

Ondanks het toegenomen vertrouwen gaat het niet goed met één op de tien ondernemers. Dit is vooral het geval in de horeca, waar de gemiddelde score een 6,9 bedraagt ​​en een kwart van de ondernemers een onvoldoende geeft. Dat is het laagste van alle sectoren.

Ook de ondernemer voelt zich steeds prettiger. Het eigen welzijn wordt met een 7,7 beoordeeld, iets hoger dan vorig jaar (7,5). Vooral ondernemers in de zakelijke dienstverlening en in de sport, cultuur en recreatie voelen zich beter. Toch geeft één op de tien een 5 of lager, in de horeca is dit zelfs één op de vijf. Spanning en stress zijn veel voorkomende klachten.

Verwachtingen

Het merendeel van de respondenten verwacht de komende zes maanden geen financiële moeilijkheden of problemen. Bijna één op de tien verwacht dit, vooral vanwege de stijgende kosten. Ook maken ze zich zorgen over het vinden en behouden van klanten, het verdienmodel en de winstgevendheid van het bedrijf.

Het merendeel van de ondernemers zegt de maandlasten te kunnen betalen, terwijl 7 procent aangeeft betalingsachterstanden of schulden te hebben, vooral bij de Belastingdienst. Het gaat daarbij om het terugbetalen van coronasteun of uitgestelde belastingen, minder verkopen en/of een lagere omzet en hogere gas-, energie- en brandstofprijzen. Voor een kwart van hen leidt dit tot grote problemen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *