Energy use per person dropped to lowest level since 1970

[ad_1]

Vorig jaar gebruikte Nederland 154 gigajoule energie per inwoner. “Dat betekent dat de consumptie ongeveer terug is op het niveau van 1970”, CBS (CBS) gemeld. Het energieverbruik in 2022 daalde omdat mensen minder gas gebruikten in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne, aldus het statistiekbureau.

De oorlog leidde tot de energiecrisis, waarbij vooral de gasprijzen omhoog schoten. Als gevolg hiervan bezuinigen Nederlanders op het energieverbruik om hun energierekening laag te houden. Ook de winter was relatief mild, waardoor mensen minder verwarming gebruikten.

Het energieverbruik per inwoner in Nederland was tussen 1995 en 2010 het hoogst en daalt sinds 2013 doordat huizen en auto’s energiezuiniger worden en de winters milder worden.

Doordat de overheid het aardgasveld in Groningen geleidelijk heeft gesloten, importeert Nederland steeds meer gas uit het buitenland. Hierdoor is de afhankelijkheid van energie uit het buitenland vorig jaar toegenomen naar 77 procent. “Sinds de opening van de Staatsmijnen in Limburg in 1906 is de afhankelijkheid van het buitenland niet meer zo groot geweest als in 2022”, aldus het CBS.

Tot 2018 was ruim 90 procent van de in Nederland verbruikte energie afkomstig van fossiele brandstoffen. Vorig jaar was dat 83 procent.

Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat het aantal zonnepanelen op Nederlandse daken tijdens de energiecrisis van vorig jaar snel is gegroeid. Huishoudens en kleine bedrijven die hun energierekening laag willen houden, hebben in 2022 ruim 50 procent meer zonne-energie opgewekt dan in 2021.

De totale Nederlandse energieopwekking uit zonne-energie is sinds 2019 ruim verdrievoudigd en met een kleine 39 procent gestegen ten opzichte van 2021. De RVO verwacht dat de hoeveelheid zonne-energie zal groeien van 19 gigawattpiek eind vorig jaar naar 31 GWp met 2021. 2025. Volgens de overheidsdienst kan op 8 procent van de oppervlakte van alle daken en parkeerplaatsen zonder grote aanpassingen nog zonnepanelen worden geplaatst – goed voor 13 GWp aan zonne-energie.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *