Water board taxes to jump by 10 percent next year

[ad_1]

De waterschapsbelasting gaat volgend jaar met gemiddeld 10 procent omhoog. Dat komt deels door de inflatie. “Maar de belastingen zullen de komende jaren ook stijgen. We moeten veel meer doen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er is simpelweg geen andere mogelijkheid”, zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen Het Parool.

Volgens de waterschappen zal het kabinet de komende decennia veel meer geld moeten steken in het toekomstbestendig inrichten van Nederland. “Het volgende kabinet moet hiermee beginnen. En daarvoor moet veel geld opzij worden gezet. Dat is misschien geen populaire boodschap in verkiezingstijd, maar het is wel de realiteit”, aldus Van der Sande.

Maandag presenteerde het meteorologisch instituut KNMI klimaatscenario’s op basis van de huidige wetenschap en situatie. Het nieuws is niet goed. Nederland kan nattere winters verwachten met steeds heviger regenval en hetere en drogere zomers met langere perioden van droogte. Ook de zeespiegel zal meer stijgen dan aanvankelijk werd verwacht. In het ergste geval zal de zeespiegel in 2100 2,5 meter hoger zijn dan nu.

Dat betekent dat de dijken in Nederland nog hoger moeten worden verhoogd dan nu in het Hoogwaterbeschermingsprogramma is gepland. En dat zal veel gevolgen hebben. Ten eerste zal het huidige budget van 13,7 miljard euro niet voldoende zijn. En hogere dijken vergen meters extra ruimte eromheen, wat ten koste gaat van woningbouwplannen en misschien zelfs bestaande woningen nabij dijken. “Het is een realistisch scenario dat we in de toekomst woningen moeten opgeven voor dit soort klimaatbeheersing”, zegt Jeroen Haan, directeur van Waterschap Stichtse Rijnlanden.

Ook zal Nederland ruimte moeten reserveren in polders en in de natuur, waar bij extreme regenval extra water kan wegvloeien en kan worden geborgen voor droogtes. Bij regenval zal het water in de toekomst veel minder goed vanuit de rivieren de zee in kunnen stromen vanwege de stijgende zeespiegel. Er moet dus ruimte in het binnenland gecreëerd worden. Dat gaat ook ten koste van de woningbouwplannen. “Maar als je het nu niet doet, kom je op de lange termijn in de problemen. Er is behoefte aan een langetermijnvisie. Er moeten regels zijn voor waar je wel en niet mag bouwen”, aldus Van der Sande.

Haan kan niet zeggen met hoeveel de overheid het budget voor de bescherming tegen overstromingen zal moeten verhogen. “De onzekerheid over wat Nederland te wachten staat is nog te groot om daar exacte bedragen op te plakken. Maar het staat vast dat er op de lange termijn nog veel meer nodig zal zijn.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *