Medical schools want more options to send away unsuitable students


Medische scholen willen dat de overheid de wet aanpast, zodat ze meer mogelijkheden hebben om ongeschikte studenten weg te sturen. Deze oproep herhaalden ze nadat geneeskundestudent Fouad L. vorige maand drie mensen doodde in Rotterdam, ADVERTENTIE rapporten.

Fouad L. stond op het punt af te studeren als arts. Hij had alle punten behaald om zijn diploma te behalen. Maar nadat het Openbaar Ministerie het Erasmus MC had gewaarschuwd voor zijn gedrag, verzocht de examencommissie van het academisch ziekenhuis hem eerst een psychologisch onderzoek te ondergaan. Voordat dat onderzoek werd afgerond, schoot L. een docent van het Erasmus MC, zijn buurvrouw en haar 14-jarige dochter dood.

Uit onderzoek onder de Nederlandse geneeskundescholen blijkt dat zij zorgen hebben over enkele tientallen geneeskundestudenten, meldt het AD. Niet noodzakelijkerwijs zorgen over geweld, maar zorgen over de vraag of ze goede artsen zouden zijn. Ze laten herhaaldelijk zien dat ze niet goed kunnen communiceren met patiënten of collega’s, dat ze niet over de vereiste vaardigheden beschikken of psychische problemen hebben die niet onder controle zijn.

Maar het verwijderen van zo’n student uit het programma is geen gemakkelijke taak, aldus de medische scholen. Medische scholen kunnen alleen een uitzettingsprocedure initiëren als er acuut gevaar bestaat voor patiënten, medestudenten of collega’s. In de praktijk gebeurt dat zelden; sinds de wetswijziging in 2010 zijn er vijftien gevallen geweest.

Volgens de examencommissies van de medische scholen zijn er nauwelijks studenten die zo duidelijk gevaarlijk zijn dat ze kunnen worden verklaard. Walther van Mook, intensivist, hoogleraar professionele ontwikkeling en tevens voorzitter van de Commissie Beroepsgedrag binnen de medische opleiding in Maastricht, deed onderzoek naar de problematiek en constateerde dat ongeveer 9 procent van een jaargroep geneeskundestudenten wel eens problemen heeft. “Maar dat is vrijwel altijd terug te voeren op iets van voorbijgaande aard”, zegt hij tegen de krant. Het aantal studenten met structurele problemen bedraagt ​​0,5 tot 1 procent, zegt hij. Het zijn vooral mannen, weet hij uit de praktijk en de literatuur.

Volgens de wet kan iedereen die studeert aan zichzelf werken en verbeteren, en de opleiding moet er te allen tijde voor zorgen dat studenten de hulp krijgen die ze nodig hebben om af te studeren. Het recht op onderwijs krijgt zoveel gewicht dat een student iets vreselijks moet doen voordat uitzetting een optie is. De medische scholen zouden graag wat meer ruimte willen om ongeschikte studenten uit te sluiten voordat zich een verschrikkelijk incident voordoet. “Er moet sprake zijn van direct gevaar, maar dat gebeurt niet vaak. Bovendien, als een student toch direct aantoonbaar gevaar oplevert, wil je geen procedure die jaren duurt”, zegt een woordvoerder van het Landelijk Overleg van Voorzitters van Medische Examencommissies tegen de krant.

Minister Robberd Dijkgraaf van Onderwijs wil niet inhoudelijk reageren op het verzoek. “Het onderzoek naar de verschrikkelijke gebeurtenissen in Rotterdam loopt nog. Ik wil de resultaten afwachten.” Vorig jaar zei hij dat hij de wet niet wilde veranderen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *