Noordgastransport in Uithuizen gaat voor waterstof en aardgasTwee bestaande pijpleidingen die gas uit de Noordzee aan land brengen, die van Noordgastransport (NGT) in Uithuizen en Northern Offshore Gas Transport (NOGAT), kunnen vóór 2030 worden gebruikt voor het transport van zowel groene waterstof als aardgas.

Dat bleek uit onderzoek dat de operators hadden uitgevoerd. Beide gasleidingen zijn ook geschikt voor het transport van waterstof, zo blijkt uit eerder onderzoek. NOGAT en NGT hebben nu onderzocht of en hoe zij er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat hun pijpleidingen zowel waterstof als – zo lang als nodig – aardgas kunnen transporteren.

Twee scenario’s

Hiervoor zijn twee scenario’s die al in 2030 gerealiseerd kunnen worden. Bij beide opties komt één van de pijpleidingen volledig beschikbaar voor waterstof en blijft de andere pijpleiding aardgas transporteren. De tweede optie onderscheidt zich doordat aardgas met waterstof kan worden gemengd. Dit betekent dat zowel de productie van gasplatforms als van waterstoffabrieken in een pijpleiding getransporteerd kan worden.

Gasvelden en windparken

In het onderzoek is gekeken naar de ligging van de leidingen ten opzichte van bestaande gasplatforms en de locaties van (toekomstige) windparken waar waterstof geproduceerd gaat worden. Hieronder valt ook het geplande windpark ‘Ten Noorden van de Wadden’. De bedrijven zeggen dat hun plan slechts de aanleg van een paar korte nieuwe pijpleidingen vereist.

Kostenbesparing

Volgens beide bedrijven kan hergebruik een kostenbesparing opleveren van 90 procent ten opzichte van de aanleg van nieuwe waterstofleidingen. Ook kan de inbedrijfstelling veel sneller gaan, mede omdat er weinig tot geen nieuwe vergunningen nodig zijn.

“Een ander voordeel is de beperkte impact op het milieu. Doordat er geen compleet nieuw leidingsysteem aangelegd hoeft te worden, worden de zeebodem en kwetsbare natuur, zoals de duinen en de Waddenzee, niet onnodig aangetast”, aldus NGT en NOGAT.

470 kilometer

De NOGAT-leiding komt aan land in Den Helder, de NGT-leiding in de Emmapolder bij Uithuizen. Begin jaren zeventig begon de aanleg van de leiding van het Groningse bedrijf. De totale lengte bedraagt ​​470 kilometer.

Langs deze route wordt aardgas van zo’n 40 tot 50 productieplatforms aan land gebracht. Vorig jaar ging het om een ​​volume van ruim twee miljard kubieke meter, ongeveer 30 procent van de totale gasproductie op de Noordzee. Bij de aanlanding in de Emmapolder werken ongeveer 25 mensen. Een derde pijpleiding die Noordzeegas aan land brengt, net onder Den Helder, is West Gas Transport (WGT).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *