Krappe meerderheid stemt voor benoeming nieuwe wethouder Hans Kuipers in Tynaarlo

[ad_1]

Oud-gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks) is met een nipte meerderheid verkozen tot wethouder van de gemeente Tynaarlo. Hij vervangt Miguel Ririhena, die eerder deze maand onverwacht aftrad na een conflict met zijn fractie.

Van de 22 aanwezige raadsleden stemden er 12 voor en 9 tegen de benoeming van Kuipers (36), een ervaren politicus uit Meppel. Er werd één blanco stem uitgebracht.

Die stemverhouding is opvallend. Normaal gesproken is de benoeming van een raadslid vrijwel een formaliteit. Het kandidaat-raadslid wordt voorgedragen door een coalitiepartij.

Vrijstelling

In het geval van Kuipers moest de gemeenteraad ook beslissen of hem vrijstelling van verblijfsvergunning werd verleend. Wethouders moeten wonen in de gemeente waar zij hun functie uitoefenen. Omdat Kuipers – woonachtig in Meppel – halverwege zijn ambtsperiode het wethouderschap overneemt, geeft de gemeente hem toestemming om buiten de gemeente te gaan wonen. Deze toestemming kan na één jaar worden verlengd.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *