Wel of niet de N34 verdubbelen en een viaduct verschuiven of niet? Dit kiezen inwoners van Eext

[ad_1]

De provincie peilde donderdag de mening van omwonenden over de aanpak van de N34. Welke variant kiezen bewoners van Eext?

In Café Homan in Eext staan ​​vier borden opgesteld in een ruimte. Hierin staan ​​diverse toekomstschetsen van de veelbesproken N34. Twee opties met verdubbeling, twee keuzes zonder. De ene variant met een verschoven viaduct, de andere met een viaduct over de huidige rotonde bij Gieten.

De vier varianten

  • Een viaduct over rotonde Gieten zonder verdubbeling van de N34
  • Verdubbel een viaduct Gieten rotonde samen met een deel van de N34 (maximaal 6 km)
  • Een verschoven viaductrotonde bij Gieten zonder verdubbeling
  • Verdubbel een verschoven viaduct Gieten rotonde met één deel van de N34 (maximaal 4 km)

Elf bewoners kijken naar de borden om hun oordeel te vormen. Terwijl de meningen een dag eerder tijdens een bijeenkomst in Gieten verschilden over de mogelijke locatie van een viaduct, lijkt één ding voor de inwoners van Eext buiten kijf: er mag geen viaduct in de richting van Eext worden verschoven.

“Daar zijn wij absoluut tegen”, zegt bewoner Gezinus Martens, tevens onderdeel van de klankbordgroep namens dorpsbelangen Eext. “Die optie is duurder en geldverspilling. En dan verschuif je de geluidsoverlast naar Eext. Wij kiezen dus voor de optie waarbij het viaduct rechtdoor over de rotonde gaat.”

Hij erkent dat deze variant voor meer geluidsoverlast zorgt voor het buurdorp Gieten. “Dat moet je oplossen door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met geluidsschermen.”

Zijn dorpsgenoten knikken instemmend. “Een viaduct richting Eext? Nee. Dat is niet goed voor de natuur. En het gaat ten koste van de ruimte”, zegt een supporter.

Martens zou de weg het liefst verdubbeld zien. “Dan hoeven we het over tien jaar niet meer te doen”, zegt hij. Ook pleit hij ervoor om de inhaalstroken op de N34 opnieuw onder de loep te nemen.

Zijn buurman is het volledig eens met de verdubbeling. “En ik zou ook liever een in- en uitgang bij Eext hebben, omdat we nu een omweg moeten maken via Annen of Gieten”, zegt hij.

‘Pertinent tegen verdubbeling’

Niet iedereen is enthousiast over verdubbelingsplannen. “Ik woon vlak langs de weg. Ik ben dus altijd tegen een verdubbeling”, zegt een vrouw. Een inwoner van Gasselte assisteert haar. “Wij zijn er absoluut tegen”, zegt Jan van Zomeren, vertegenwoordiger van het dorp en onderdeel van de focusgroep.

“Er is geen bewijs dat deze maatregel de verkeersveiligheid verbetert. Onveiligheid wordt veroorzaakt door het gedrag van chauffeurs. Niet langs de weg”, zegt hij. Hij mengt zich niet in de discussie over waar het viaduct moet komen.

Net als in Gieten willen de bewoners eerst wachten op de resultaten van het omgevingsonderzoek voordat ze de beste optie kiezen. Dat zal zeker tot eind dit jaar duren. De definitieve variant wordt naar verwachting in 2025 gekozen. Het grote verkeersproject start pas in 2027.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *