EU-landen verzetten zich niet tegen langer toestaan glyfosaat

[ad_1]

Over de verlenging wordt binnen een maand opnieuw gestemd. Als er, zoals verwacht, geen grote meerderheid voor of tegen kan worden gevonden, zal de Europese Commissie beslissen. Hij stelde de verlenging voor.

Nederland heeft zich van stemming onthouden, zegt een EU-diplomaat. De Tweede Kamer vroeg tevergeefs om een ​​stem tegen.

Schadelijk

Er is al jaren veel discussie over glyfosaat, beter bekend als het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto. Sommige onderzoekers geloven dat het medicijn kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver zoals de bij en vele andere diersoorten ernstig bedreigen. Maar de commissie ziet geen sluitend bewijs en dus ook geen reden voor een verbod.

Om een ​​besluit te nemen hadden vijftien lidstaten, die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen, voor of tegen moeten stemmen. Dat leek op voorhand lastig te realiseren. Veel Zuid- en Oost-Europese EU-landen laten glyfosaat nog tien jaar toe, maar grote landen als Frankrijk en Duitsland aarzelden. Voor de vereiste meerderheid is doorgaans minstens één van die twee lidstaten nodig.

Nederlandse toestemming

Als de toestemming voor glyfosaat wordt verlengd, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het de komende jaren ook in Nederland zal zijn toegestaan. EU-landen kunnen zelf beslissen waar en hoe zij het medicijn willen autoriseren.

Pesticide Action Network (PAN) Europa is blij dat de EU-landen vrijdag niet vóór het verder toestaan ​​van glyfosaat hebben gestemd. Beleidsmedewerker Gergely Simon zegt dat veel Europeanen zich zorgen maken over de onkruidverdelger. ‘Als er enige twijfel bestaat over de veiligheid, moet het voorzorgsbeginsel worden ingeroepen.’ De actiegroep spreekt zich al langere tijd uit tegen pesticiden.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *