Er komen strengere regels voor pandjesbazen in Heerenveen. Maar: ‘De goeden moeten niet onder de kwaden lijden’

[ad_1]

In het kamerverhuurbeleid van de gemeente Heerenveen komen aanvullende regels om de overlast van notoire overlastpanden in de toekomst tegen te gaan.

De gemeenteraad besprak donderdagavond de aanpassing van het kamerhuurbeleid in Heerenveen. Hierin staan ​​strengere eisen voor aanvragers van kamerhuurwoningen. Tussen twee van dergelijke woningen moet voortaan een afstand van minimaal 25 meter aanwezig zijn. Maximaal 10 procent van de woningen in één postcodegebied mag ook particuliere huurwoningen zijn.

De aanscherping van de regels heeft alles te maken met de overlast veroorzaakt door kamerhuurwoningen in het centrum van Heerenveen. Bewoners van Burgemeester Falkenaweg, Heideburen en Herenwal klagen hier al jaren over. Twee weken geleden eisten de sprekers actie van wethouder Jelle Zoetendal. Doe iets aan kamerverhuurbedrijven die de regels overtreden en doe niets aan overlast.

Lost bestaande problemen niet op

Zoetendal waarschuwde al dat het aanpassen van het kamerhuurbeleid niet helpt tegen overlast in bestaande bouw. Dit vergt extra handhaving en politie-inzet. De gemeente kan gebouwen alleen sluiten als de eigenaren op heterdaad worden betrapt op het plegen van criminele activiteiten in hun pand. De nieuwe regels moeten er vooral voor zorgen dat er minder huurwoningen in Heerenveen komen, waardoor de leefbaarheid verbetert.

Na de commissievergadering hebben diverse partijen moties aangekondigd om het beleid in Heerenveen verder aan te scherpen. De vraag was dus of het voorstel van de raad ver genoeg ging.

VVD, CDA, ChristenUnie en SP stelden in een amendement voor om het maximale aantal kamerhuurwoningen in een postcodegebied terug te brengen naar 5 procent. Dat voorstel werd ingetrokken toen bleek dat in sommige straten van de gemeente huurwoningen niet meer zouden worden toegelaten.

Voldoet aan behoeften

Wethouder Zoetendal en een aantal raadsleden stelden dat ‘goede kamerverhuurders niet mogen lijden onder de slechte’. De ondernemers voorzien wel in een behoefte. “Het gaat vaak goed. Die hebben we ook nodig in een krappe woningmarkt.”

De voltallige raad gaf de wethouder wel de opdracht om enkele strengere regels op te nemen in het nieuwe beleid. Bij de aanvraag voor een huurwoning moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het aantal klachten op straat in de afgelopen twee jaar.

Ook heeft de raad met de raad afgesproken om volgend jaar opnieuw te beoordelen of de strengere regels het gewenste effect hebben.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *