Rijk helpt waterschappen in strijd tegen lachgas: ‘Mooi dat er nu hulp komt’

[ad_1]

Er komt geld uit Den Haag naar Fryslân om de lachgasuitstoot te beperken. De pijlen zijn gericht op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), erkende uitstoters van dit broeikasgas.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt landelijk 8,6 miljoen euro beschikbaar aan de 21 waterschappen. Dit zijn de instellingen die de zuiveringsinstallaties draaiende houden. Wetterskip Fryslân beschikt over 27 van deze installaties verspreid over de provincie.

“We meten al een paar jaar de lachgasuitstoot in Fryslân”, zegt Sybren Gerbens, senior zuiveringstechnoloog bij Wetterskip Fryslân. En ja, het probleem doet zich hier ook voor. “Bij onze installatie in Heerenveen hebben we een concentratie lachgas gemeten die aanzienlijk hoger is dan het getal dat wereldwijd door het IPCC (Interngouvernementeel Panel voor Klimaatverandering) wordt gehanteerd.”

Het was een hit in Heerenveen

Volgens het IPCC wordt van alle stikstof die een afvalwaterzuiveringsinstallatie binnenkomt, 1,6 procent omgezet in lachgas. In Heerenveen was de score in het eerste meetjaar 2 procent. “Een jaar later wisten we dat terug te brengen tot minder dan 1 procent.” Dit gebeurde door het biologische proces anders te beluchten.

“Het is heel fijn dat de overheid ons nu helpt met subsidie”, zegt Gerbens. Wetterskip hoopt ongeveer 400.000 euro uit te geven aan meetapparatuur.

Zeer nauwkeurig afstellen

Wie heel precies kan meten hoe, wanneer en welke hoeveelheden lachgas een rioolwaterzuiveringsinstallatie uitstoot, kan beter bepalen wat het beste moment en de beste methode is om het biologische proces bij te sturen, legt hij uit.

Wetterskip Fryslân voert momenteel alleen metingen uit in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Drachten. Zodra de subsidie ​​voor nieuwe meetapparatuur binnen is, zullen er meer Friese RWZI’s worden gemonitord. De uitstoot van lachgas varieert sterk per afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Volgens het Nederlandse Klimaatakkoord mag Nederland in 2030 nog maar de helft van de hoeveelheid broeikasgassen uitstoten die het in 1990 in de lucht uitstootte. Lachgas is berucht omdat het een krachtig broeikasgas is dat langzaam uit de atmosfeer verdwijnt.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *