De kruistocht van de Gemeente Groningen om de openbare ruimte netjes te maken loopt uit de hand, stelt Herman Blom

[ad_1]

Door bekende gezichten uit de openbare ruimte te verwijderen schiet het beleid van de gemeente Groningen om rommel tegen te gaan haar doel voorbij, zegt Herman Blom.

De gemeente Groningen gaat met veel enthousiasme de strijd aan om de openbare ruimte in te richten. Hetzelfde geloofsvuur toont de gemeente bij de bestrijding van onregelmatigheden op de woningmarkt. In beide gebieden lijken de verkeerde mensen het slachtoffer te worden van de harde pogingen van de gemeente Groningen om heer en meester te worden in de stad. Er is geen empathie voor haar vermeende tegenstanders. De slachtoffers van dit beleid komen keer op keer voorbij in het Dagblad.

Poffertjeskraam

Sinds de jaren zeventig is de poffertjeskraam van Trijnko Nijboer ieder jaar van 1 maart tot en met 1 november een vertrouwde verschijning op de Grote Markt. Inmiddels is daar een einde aan gekomen, omdat er geen ruimte meer is voor de poffertjeskraam in zijn huidige vorm. Het is de bedoeling dat de kraam voor de oude V&D komt te staan, aanzienlijk kleiner wordt en aan het eind van de dag vertrekt. Een soortgelijk lot is nu alle dertig houders van vaste bloemen- en visstalletjes in de gemeente overkomen. Vanaf begin 2024 moeten zij elke avond vóór 23.00 uur hun marktkraam laten afbreken om de volgende dag tussen 23.00 uur en 06.00 uur het stadsbeeld te verfraaien. De regel bestond al, maar werd nooit gehandhaafd. De nieuwe regel is inmiddels opgeschort, maar leidt uitstel tot annulering? Hoe komt zo’n oekaze op zo’n korte termijn terecht, bijvoorbeeld de bloemist van het Hereplein, wiens lot we in het Dagblad vernamen? Het probleem van de haalbaarheid van nieuwe regels geldt ook voor marktondernemers die vanaf 2025, met de invoering van de milieuzone, hun goederen alleen nog maar met elektrisch aangedreven vrachtwagens mogen vervoeren. Kan dit worden geïmplementeerd voor exposanten met grote stands? Wat zijn de vooruitzichten voor de Groningse binnenstadsmarkten? Het beleid tegen ‘rommel’ kan ook de verfraaiing van kiosken bevorderen, zoals onlangs voorgesteld door Gras-directeur Peter Schaap. Kiosken kunnen een mooie tussenvorm zijn van marktkraam en winkelpand.

Weg pesten

Dan zijn er nog de gekke plannen voor een reclamebelasting voor het Groningse kleinbedrijf. Met de torenhoge parkeertarieven en de steeds beperktere bereikbaarheid van de Groningse binnenstad voor kopers de genadeslag voor een groep handelaren? Het gemeentebestuur mag niet vergeten dat de ‘brede welvaart’ sterk gebaat is bij de aanwezigheid van ijverige ondernemers in stads- en dorpscentra. Pest dus niet! Wat zouden wij graag zoveel daadkracht van de gemeente zien in de strijd tegen AirBnB-verhuurders. Ze hebben vrij spel, terwijl ze grote sociale schade aanrichten. Zo halen eigenaren uit Leiden jaarlijks tonnen geld op voor hun panden aan de Oosterstraat.

Laten we eens kijken naar ander gemeentelijk beleid. Sinds 1 maart 2022 is het verboden om bij de aankoop van een woning een woning zonder vergunning te verhuren. Ouders krijgen al maanden extreme boetes van de gemeente Groningen nadat ze een woning voor hun eigen kind hebben gekocht, omdat ze geen huurvergunning van 380 euro hebben aangevraagd. Administratieve boetes tussen de 7 en 12 duizend euro worden zonder waarschuwing opgelegd. Een inwoner van Haren werd onlangs geconfronteerd met zo’n boete voor de woning van zijn dochter. Het betrokken wethouder heeft de inzameling inmiddels stopgezet, maar zekerheid is er nog niet. Wat is hier aan de hand? Er lijkt sprake te zijn van framing en het voortijdig schuldig verklaren van kleine investeerders. Uiteindelijk komt de klagende burger terecht bij de Bezwaarcommissie van de gemeente Groningen. Keer op keer worden de vertegenwoordigers van de RO-afdeling hier nat.

Het leven zuur gemaakt

Standhouders en marktondernemers in Groningen worden geëlimineerd, het leven van kleine ondernemers wordt moeilijk gemaakt en kleine investeerders worden geconfronteerd met lastige administratieve boetes. Het is een uniek regime, zelfs voor Nederland, waarmee ‘kleine’ burgers en kleine bedrijven verpletterd worden door de bureaucratische molens van het gemeentelijk bestuursapparaat. Gebrek aan empathie en maatstaf bij het aankondigen en uitvoeren van beleid lijkt de rode draad. De organisatie van de publieke ruimte als machtsinstrument. De vergelijking met het uitkeringsschandaal ligt voor de hand: mensen die geconfronteerd worden met een almachtige overheidsorganisatie die burgers over dezelfde kam scheert (framing). Waar is de dienstverlening aan goedbedoelende burgers en ondernemers gebleven?

Herman Blom uit Groningen is publicist

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *