Groningen haalt uit naar rest van Nederland: ‘Kritieke situatie Ter Apel geen overmacht maar pure onwil’. Lees hier hun brief

[ad_1]

De Groningse burgemeesters en de commissaris van de Koning beschuldigen het kabinet, provincies en veel gemeenten van ‘pure onwil’ om het asielprobleem op te lossen. ‘Een te groot deel van het land kijkt alleen maar toe en wendt zijn hoofd af.’

In een gezamenlijke brief aan de ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid nemen zij geen blad voor de mond. ‘Wat er in Groningen namens de overheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt gezegd en soms zelfs beloofd, komt niet overeen met wat er vervolgens wordt gedaan.’

De tien Groningse gemeenten geven daarmee aan dat overheden in Nederland onbetrouwbaar blijken bij het oplossen van de opvangcrisis. De situatie in en rond de opvanglocatie en het aanmeldcentrum Ter Apel is kritiek. De maximale bezetting van 2.000 asielzoekers op de COA-locatie wordt al geruime tijd ruimschoots overschreden. ‘De opvang voldoet niet aan de hygiëne-eisen en is fysiek en sociaal onveilig.’

De gemeenten, verenigd in de Veiligheidsregio Groningen, en de provincie hebben het gevoel dat bij het vertrek uit Groningen de gemaakte afspraken, toezeggingen en zelfs beloften alweer vergeten zijn. ‘Het wordt kennelijk als normaal beschouwd dat in Ter Apel dagelijks een bestuursafspraak over de toegestane opvang wordt overtreden.’ Inmiddels bieden de Groningse gemeenten meer opvang aan asielzoekers dan op grond van landelijke afspraken van hen verwacht mag worden.

Uitgestorven

De gemeente Westerwolde is naar de rechter gestapt. De Groningse burgemeesters vinden dit meer dan terecht. ‘Het is waar dat dit twee regeringen zijn die tegenover elkaar staan, maar ondertussen voelen ook de inwoners van de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen zich in de steek gelaten door de rest van het land. De hulpdiensten, de gezondheidszorg en het onderwijs staan ​​voortdurend onder enorme druk die elders in het land niet gevoeld wordt. Dat prikt, dat doet pijn!’

Bewust trieste situatie

In Groningen is het aanbod vol. ‘Een te groot deel van het land kijkt alleen maar toe en wendt zijn hoofd af. Binnen in Groningen worden emoties getoond, krachtige woorden gesproken en woede geuit. De lijst met alle organisaties die deze mening delen wordt steeds langer.’

De Groningse burgemeesters vertrouwen de zaak echter niet. ‘We hebben te maken met een situatie die naar onze mening willens en wetens dagelijks in stand wordt gehouden door dit kabinet en het nationale parlement.’

Volgens hen hebben de Tweede Kamerverkiezingen niet bijgedragen aan een structurele oplossing van de opvangcrisis in de asielketen. ‘Eigenlijk lijkt de oplossing verder weg dan ooit.’

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *