Gemengde reacties uit zorgsector op vertrek Kuipers

[ad_1]

Beroepsorganisatie NU’91 vindt het “zeer onwenselijk in de huidige staat van de gezondheidszorg”, zegt voorzitter Femke Merel van Kooten. “Daardoor stapelen de problemen in de zorg zich steeds verder op en daar heeft niemand iets aan. Zeker niet onze zorgprofessionals die dagelijks met grote problemen in de zorg te maken krijgen.” Van Kooten noemt het ongebruikelijk dat ministers in de afgelopen periode aftreden.

Ook de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg maakt zich zorgen. Directeur Jeroen Pepers zegt te hopen dat het vertrek van Kuipers niet zal leiden tot vertraging bij het wegwerken van achterstanden in de geestelijke gezondheidszorg. Vooral omdat de politiek een belangrijke rol heeft bij het wegnemen van belemmeringen voor de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Melkers positief

Voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is positief. Hij is van mening dat de brancheorganisatie de afgelopen jaren goed heeft samengewerkt met de minister, onder meer bij de ontwikkeling van het Integraal Zorgakkoord. “Wij danken hem voor zijn verbindend vermogen op zorggebied. Met zijn kennis van de zorg heeft de minister cruciale stappen gezet om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Melkert wijst erop dat het nu de taak is van aftredend minister Conny Helder en het aantredend kabinet om de lijn van het zorgakkoord vast te houden. Helder neemt voorlopig de taken van Kuipers over.

Functie

Ernst Kuipers maakte woensdagmiddag bekend het kabinet voortijdig te verlaten omdat hij een functie “in het buitenland” zou gaan bekleden. Wat dat standpunt inhoudt, wil hij nog niet zeggen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *