Kamer eist toch extra intercity’s tussen Groningen en Zwolle

[ad_1]

De Tweede Kamer eist dat de NS vanaf 2025 ieder uur een derde en vierde intercity rijdt tussen Groningen en Zwolle.

Een motie over dit onderwerp op initiatief van het Groningse ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf kreeg dinsdag een meerderheid in de Tweede Kamer.

Tussen Groningen en Zwolle rijden momenteel twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur. Vooral de sneltreinen, de intercitytreinen, zijn druk bezocht. De provincies Groningen en Drenthe willen daarom graag extra intercitytreinen zodat er elk kwartier een sneltrein rijdt. Maar dat wil de NS niet en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daar ook niet op aangedrongen.

Volgens de motie moet NS vanaf 2025 de derde en vierde intercity Groningen-Zwolle nu gefaseerd invoeren. Extra treinen rijden in eerste instantie alleen in de ‘brede spits’; tussen 6.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur.

Om die extra treinen de hele dag te kunnen laten rijden, moet het knelpunt bij Meppel worden aangepakt. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft hiervoor op moties van de Tweede Kamer geld gereserveerd, maar het gehele bedrag is nog niet ontvangen. Pas als het knelpunt Meppel is uitgebreid, kunnen er de hele dag extra treinen op de lijn rijden.

NS-concessie

De afgelopen weken heeft de Kamer gedebatteerd over de hoofdrailnetconcessie aan de NS voor de periode 2025 tot en met 2035. Vorige week werd een motie van CDA-Kamerlid Harmen Krul aangenomen waarin staat dat het kabinet moet onderzoeken of er extra treinen naar Groningen kunnen rijden. Maar voor de concrete motie voor de derde en vierde intercity was vorige week geen meerderheid, ook omdat het benodigde geld nog niet op tafel lag.

NS-directeur Wouter Koolmees berekende eerder dat de extra treinen naar Groningen jaarlijks 10 tot 15 miljoen euro gaan kosten. Van der Graaf is sindsdien blijven lobbyen en is met een lager bedrag op de proppen gekomen.

Volgens haar komen serieuze berekeningen neer op jaarlijks 5 miljoen euro extra. Dat bedrag is volgens haar motie terug te vinden in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur. Veel andere verkeersprojecten liggen daar stil vanwege stikstof- en personeelsproblemen.

De motie kreeg direct steun van GroenLinks-PvdA en CDA, maar een ruime meerderheid stemde dinsdagmiddag vóór. “Voor treinreizigers van en naar Groningen en Assen is dit een enorme verbetering”, zegt Van der Graaf. “Dat dit niet geregeld was in de afspraken tussen het ministerie en de NS was een groot gemis. Ik ben heel blij dat we deze garantie nu hebben.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *