Windenergie op zee valt fors duurder uit dan verwacht

[ad_1]

De belangrijkste oorzaak van de hogere kosten zijn de hogere rentetarieven op de kapitaalmarkt. Deze maken het voor netbeheerder TenneT aanzienlijk duurder om te investeren. De verwachting is dat de rentelasten “structureel hoger zullen blijven”, aldus Jetten. Mocht dat meevallen dan verwacht, dan kunnen de financieringskosten alsnog lager uitvallen.

Contracten zijn ook duurder vanwege de hoge inflatie. De kosten van zowel grondstoffen als personeel zijn sterk gestegen. Een andere factor is dat er geen materialen mogen worden ingekocht bij leveranciers uit risicolanden, zoals China. Dit betekent dat het totale investeringsbedrag voor het net op zee nu wordt geschat op 35,5 miljard euro in plaats van 26 miljard euro.

De hogere kosten voor de aanleg van het elektriciteitsnet op zee kunnen zich vertalen in hogere nettarieven die consumenten en bedrijven betalen. Maar omdat de genoemde kosten “ver in de toekomst” liggen en weer kunnen veranderen, is volgens Jetten nog niet aan te geven wat dit daadwerkelijk betekent voor de elektriciteitsrekening van huishoudens.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *