Flatbewoners in stad Groningen gaan voor het eerst etensresten apart weggooien. ‘Een extra container? De maden kruipen nu al uit de berg vuilniszakken’

[ad_1]

Appartementbewoners in de gemeente Groningen krijgen te maken met strengere afvalregels. Binnenkort mogen zij geen groente-, fruit- en tuinafval (GFT) meer samen met ander afval in dezelfde vuilniszak doen.

Groningen scherpt net als andere gemeenten in Nederland de wettelijke regels aan. Vanaf dit jaar moet een aantal bewoners op proef GFT-afval gescheiden afvoeren. Groningen kan deze mogelijkheid nog niet op grote schaal aanbieden.

De gemeente gaat binnenkort in bepaalde wijken een aantal appartementen en appartementencomplexen selecteren. De hoogbouw krijgt naast de bestaande restafvalbakken ook groene containers. Ook mensen die in huizen met meerdere verdiepingen en tuinen op de begane grond wonen, kunnen met hun huisvuilpas groenafval kwijt.

De proef loopt van april tot en met oktober 2024 en vervolgens van november 2024 tot en met maart 2025. Dit wordt gedaan om een ​​goed beeld te krijgen van het verschil tussen zomer en winter. Samen met woningcorporaties en bewoners wordt gezocht naar geschikte testlocaties”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Bestuurslid Willem van der Woude van Wijkplatform Selwerd is huiverig over de proef. “Meer containers beneden in het appartement kunnen voor meer overlast zorgen. Als het maar niet nog meer gaat stinken. Ik denk dat mensen terughoudend zijn. De maden kruipen al uit de berg vuilniszakken. Het is belangrijk dat de containers tijdig worden geleegd.”

In de gemeente Leeuwarden hebben ze een oplossing gevonden. Daar maken ze gebruik van gfe-afvalkolommen die buiten worden geplaatst. Bewoners kunnen hier hun bakken met vers voedsel legen.

Pittige discussie over diftar

De gemeente wil weten of de extra aangeboden groencontainers daadwerkelijk worden gebruikt. Eerder woedde er in de gemeente Groningen een verhitte discussie over diftar. De gemeente overweegt een nieuw afvalsysteem in te voeren, waarbij je meer betaalt als je meer afval inlevert. Bewoners betalen dan per weggegooide kilo of zak. Het werd gezien als een poging om de Groningers milieubewuster te maken en iets te doen aan de steeds groter wordende afvalberg.

Er was weerstand tegen de gescheiden inzameling van allerlei soorten afval. Appartementbewoners wilden hun afval niet apart op hun balkon opslaan. Ook toen bestond er angst voor geurhinder. Ook het meenemen van meerdere soorten afval werd als belastend ervaren. De diftardiscussie strandde, maar de poging om GFT- en restafval te scheiden niet. Een- en meerpersoonshuishoudens in de gemeente Groningen betalen momenteel vaste tarieven.

Nog steeds streven naar nul kilo afval?

De gemeente wil dat Groningen in 2030 afvalvrij is. Dat betekent zo min mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruik. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) zei onlangs dat de gemeente niet op koers ligt. Tussen 2020 en 2023 schommelde de hoeveelheid kilo’s tussen de 146 en 111 kilo restafval per inwoner. Woensdag bespreekt de gemeenteraad de maatregelen die nodig zijn om naar nul te komen.

Wijnja constateert dat er goede resultaten worden geboekt met het achteraf scheiden van afval. Afvalverwerker Omrin, waar het Groningse afval naartoe gaat, is steeds beter in staat verschillende soorten afval, dat in vuilniszakken is gegooid, te scheiden. Omrin stelt dat het bedrijf beter in staat is afval te scheiden dan mensen thuis. Omrin is een samenwerkingsverband van gemeenten waaronder Groningen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *