Je eigen films maken door te lezen: kasten met boeken van Bibliotheek Noord-Fryslân op school prikkelen het leesplezier

[ad_1]

Een mijlpaal voor Bibliotheek Noord Fryslân: vanaf dit jaar staan ​​er op vrijwel alle basisscholen in de regio kasten met bibliotheekboeken. “Samen met docenten stimuleren we het leesplezier”, zegt Paulien Schreuder.

Nog eens 27 scholen in het noorden van de provincie hebben zich dit jaar aangesloten bij de leesaanpak ‘Bibliotheek op School’. Bijna alle basisscholen in de regio werken inmiddels samen met de Bibliotheek Noord Fryslân om de leesvaardigheid en het leesplezier van ruim 13.000 basisschoolkinderen te bevorderen.

“De school krijgt een boekenkast met drie tot vijf bibliotheekboeken per leerling, zodat er altijd een ruime keuze is”, zegt Schreuder van Bibliotheek Noord Fryslân. Er zijn zowel fictie- als non-fictieboeken en naast Nederlandstalige boeken zijn er altijd Friese boeken. “Als scholen erom vragen, kunnen we ook Engelstalige boeken leveren.”

Maar dat is niet het enige. Een leerkracht van de school wordt opgeleid tot leescoördinator om collega’s, ouders en kinderen te wijzen op het belang van lezen. Ook bezoekt een schrijver de scholen om de belangstelling voor boeken, schrijven en lezen te stimuleren.

“En vanuit de bibliotheken bezoeken leesconsulenten de scholen om boeken te promoten en met het docententeam te discussiëren over leesbevordering: hoe kunnen we voor leerlingen een prettige leesomgeving creëren en hoe kunnen we hun leesplezier stimuleren?”

Het begint met leesplezier

Dat leesplezier is belangrijk om later in het leven te kunnen blijven lezen, en blijven lezen is belangrijk voor de verdere taalontwikkeling en woordenschat, zegt Schreuder. “Een kwart van de vijftienjarigen heeft een taalachterstand. Dat komt deels doordat ze niet meer lezen.”

En dat heeft veel te maken met verminderde concentratie, vooral door telefoons en sociale media. Basisschoolkinderen hebben hier minder mee te maken. “En op de basisschool wordt er voor iedereen nog tijd vrijgemaakt om in de klas stil te lezen. In het voortgezet onderwijs zou dit eigenlijk wel het geval moeten zijn, omdat lezen concentratie vereist. Als we het ons niet langer kunnen veroorloven, verliezen we de kunst van het lezen van langere stukken tekst.”

Toch blijft het belangrijk om kennis op te nemen en je woordenschat te ontwikkelen, zegt Schreuder. “En in het geval van fictie: lezen prikkelt je fantasie op een manier die een film of serie niet kan. Door te lezen maak je je eigen film.” Het voeden van je verbeelding kan ook nuttig zijn op andere gebieden van het leven.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Het stimuleren van de taalontwikkeling begint volgens Schreuder al bij baby’s. “Daarom zijn we bij de clinics al aanwezig met boekstartcoaches om ouders het belang van voorlezen bij te brengen. Op de kinderopvang leiden we pedagogisch medewerkers op. Dan krijg je in het basisonderwijs de ‘Bibliotheek op school’. Jongeren aan het lezen houden in het voortgezet onderwijs onderwijs wordt onze volgende uitdaging, het betreft het hele curriculum.”

De groei van ‘Bibliotheek op School’ naar nog meer basisscholen was mogelijk dankzij nationaal geld uit het ‘Masterplan Basisvaardigheden’ van het Ministerie van Onderwijs. “We weten nu dat er ook geld beschikbaar komt om dit voort te zetten, zodat we alle scholen van een actueel boekenaanbod kunnen blijven voorzien en ondersteuning kunnen bieden.”

De weinige scholen in Noord-Fryslân die niet zijn aangesloten bij ‘Bibliotheek op school’ zijn vooral gereformeerde scholen die zelf keuzes willen maken wat betreft het leesaanbod, legt Schreuder uit. “We hebben gezien dat die scholen zelf veel doen om het lezen te bevorderen en een uitgebreid boekenaanbod op school hebben, dus dat is goed.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *