Blije, Eanjum en Dokkum krijgen hun gewenste speeltuin en ontmoetingsplek, gemeente maakt er geld voor vrij

[ad_1]

De dorpen Blije, Eanjum en stichting Boarterstún De Mûnen in Dokkum ontvangen subsidie ​​van de gemeente Noardeast-Fryslân om de levenskwaliteit te verbeteren. In totaal komt dit neer op zestigduizend euro.

In Blije kan het geld aan twee projecten worden besteed. Een deel van het geld kan gebruikt worden om de speeltuin bij het schoolplein op te nemen in de nieuwe oefenruimte van CBS De Ikker. Het andere deel kan gebruikt worden voor de inrichting van de nieuwe ontmoetingsplek in de oude herberg Veldzicht in het dorp.

Verduurzamen van de kantine

In Eanjum wil het dorp de kantine van de voetbalclub verduurzamen. De kantine dient als ontmoetingsplaats voor sporters, supporters en bezoekers. De stichting werkt aan de renovatie van de huidige speeltuin in de wijk Weeshuislanden in Dokkum.

De dorpen- en buurtbegroting is in samenwerking met het gemeentebestuur ontwikkeld. Tot en met 2026 is er geld beschikbaar. Per jaar is er in totaal € 300.000,- beschikbaar.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *