Kuieren tussen het Afsluitdijk Wadden Center en Kazemattenmuseum over nieuwe bruggen bij Kornwerderzand

[ad_1]

Door de komst van nieuwe bruggen op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand ontstaat er ruimte voor een nieuw wandelpad tussen het Afsluitdijk Waddencentrum en het Kazemattenmuseum.

Aan de zuidzijde van de A7 wordt ruimte vrijgemaakt om een ​​pad voor recreanten te creëren tussen het bezoekerscentrum en het museum. Dit wordt mogelijk doordat de huidige draaibruggen door de versterking van de Afsluitdijk worden vervangen door twee basculebruggen. Bij een basculebrug openen en sluiten de brugdekken parallel aan het wegdek.

Gekoppeld aan de basculkelders kunnen twee onderdoorgangen gerealiseerd worden, die de noord- en zuidzijde van de Afsluitdijk met elkaar verbinden. In de Visueel kwaliteitsplan Kornwerderzandbruggen en buitenruimtes stelt dat deze route het karakter krijgt van een voetgangersgebied. De onderdoorgangen krijgen een luchtige uitstraling. Aan de noordzijde van deze onderdoorgangen leidt een trap naar een balkon met uitzicht over de Waddenzee. Dezelfde onderdoorgangen bieden ook toegang voor beheer en onderhoud van de basculkelders en bieden een oversteekmogelijkheid voor fietsers.

Nieuwe ingang

Door de verlegging van de zuidelijke baan van de snelweg komt een groot gebied vrij nabij het Kazematmuseum. Deze ruimte wordt gebruikt om een ​​aantrekkelijke entree van het museum te creëren in de vorm van een plein. De route tussen beide bezienswaardigheden wordt omgeven door heuvels met grasland rijk aan bloemen en kruiden. Aan de kant van het Waddencentrum sluit de verharding aan op de reeds aanwezige klinkers.

De bruggen worden zo slank mogelijk uitgevoerd, evenals de middenpijler. In dit centrale steunpunt komen ramen. Deze openingen zorgen voor meer licht en besparen materiaal.

Het project Afsluitdijk heeft vertraging opgelopen, waardoor de bruggen niet zoals gepland in 2025 in gebruik zullen worden genomen, maar mogelijk pas in 2029.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *