Wat het bidden tot heiligen te maken heeft met het geloof in de opstanding

[ad_1]

De scheidslijn tussen leven en dood is in de katholieke leer en praktijk veel poreuzer dan in het protestantisme. De hervormers en hun opvolgers maakten korte metten met het bidden tot de heiligen, niet in de laatste plaats vanwege alle excessen die de middeleeuwen op dit gebied hadden laten zien. Traditioneel hebben protestanten het standpunt ingenomen dat bidden tot Maria of de andere heiligen ‘onbijbels’ is.

Recent onderzoek van deze krant naar de manier waarop christenen in Nederland bidden laat opvallende verschillen zien. Van alle katholieken bidt 72,2 procent min of meer regelmatig tot Maria, terwijl slechts 2,4 procent van de protestanten bidt.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *