Inflation climbed to 3.1 percent in March


De inflatie in Nederland is in maart gestegen naar 3,1 procent, meldt het CBS in een snelle schatting. De inflatie was hoger dan in februari, toen het dagelijks leven 2,8 procent duurder werd vergeleken met een jaar eerder. In januari bedroeg de inflatie nog 3,2 procent.

De stijgende inflatie houdt vooral verband met de energieprijzen en de prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp. De laatste tijd zijn benzine en diesel duurder geworden voor automobilisten als gevolg van de stijgende olieprijzen. De prijzen voor ruwe olie staan ​​nu op het hoogste niveau in ongeveer vijf maanden.

Ook de Nederlandse inflatie kwam op basis van de Europees geharmoniseerde rekenmethode uit op 3,1 procent, vergeleken met 2,7 procent in februari. Deze rekenwijze wijkt enigszins af van die van het CBS. De binnen de Europese Unie overeengekomen methode om de inflatie te meten houdt geen rekening met de kosten van levensonderhoud in de eigen woning.

Ook het Europese statistische bureau Eurostat zal later vanochtend een voorlopige schatting presenteren van de inflatie in de eurozone in de afgelopen maand. De inflatie in de eurozone bedroeg in februari 2,6 procent.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *