15.000 euro longcovid-compensatie alleen voor specifieke groep: wanneer kom je in aanmerking?

[ad_1]

Compensatie wegens lange Covid. Er is een financiële regeling voor de groep zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 besmet raakte en nu lange tijd Covid heeft. Zij kunnen tot maandag 12.00 uur bij het ministerie van Volksgezondheid een eenmalige vergoeding van 15.000 euro aanvragen. Wat houdt de regeling precies in?

Sinds de coronacrisis kampen veel mensen met restklachten. Soms zo erg dat ze niet meer kunnen functioneren op het werk of in het dagelijks leven. Tot nu toe hebben ongeveer 750 zieke gezondheidswerkers zich voor de regeling aangemeld.

Welke klachten heeft iemand met lange Covid?

Extreme vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen komen het meest voor. Dit wordt gevolgd door overgevoeligheid voor licht en geluid, kortademigheid, hoofdpijn en verdriet. De klachten variëren per persoon. Ook qua intensiteit. Voor sommige mensen is de impact op hun dagelijks leven zeer groot. Eenvoudige, alledaagse activiteiten zijn onbegaanbare hindernissen geworden en werken is niet langer mogelijk.

Hoe groot is de groep mensen met lange Covid?

Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum in Groningen bleek vorig jaar dat één op de acht Nederlanders met een coronabesmetting langdurige klachten heeft. 27 duizend mensen hebben zich aangemeld bij C-support, een organisatie die mensen met lange Covid ondersteunt.

“Dit zijn niet allemaal mensen die de hele dag ziek in bed liggen met de gordijnen dicht, maar ook mensen die hun reuk- of smaakvermogen verloren hebben. Iets dat natuurlijk ook veel impact kan hebben”, zegt een woordvoerster van C-support.

Waarom krijgt nu alleen een specifieke groep zorgmedewerkers financiële compensatie?

Het heeft enige tijd geduurd voordat deze regeling tot stand kwam. Minister Helder voor Langdurige Zorg wees in eerste instantie op de werkgevers. Zij zouden verantwoordelijk zijn. Maar uiteindelijk werd – na diverse moties van de Tweede Kamer – een schikking bereikt. Alleen voor zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 veelvuldig met patiënten met Covid-19 hebben gewerkt en daardoor de infectie hebben opgelopen en nu arbeidsongeschikt zijn.

Dit heeft te maken met het feit dat er tijdens de eerste golf weinig bekend was over hoe het virus zich verspreidde en wat de risico’s waren. Zorgwerkers moesten vaak zonder (goede) beschermingsmiddelen werken. Volgens de minister is er een belangrijk verschil met mensen die in latere coronaperiodes besmet raakten.

Is er genoeg geld om al die zorgmedewerkers 15.000 euro te geven?

Het kabinet heeft voor deze regeling in totaal 33 miljoen euro gereserveerd. Tot nu toe hebben zich 750 mensen aangemeld. Als zij allemaal een uitkering van 15 duizend euro ontvangen, betekent dit dat er ruim 11 miljoen euro wordt uitgegeven en dat er nog 22 miljoen euro in de pot zit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport streeft ernaar om de vergoedingen voor het einde van het jaar over te maken.

Waar kan iemand met lange Covid heen die niet onder deze regeling valt?

Er zijn veel meer mensen met lange Covid. “Het kabinet heeft voor hen een pakket steunmaatregelen ontwikkeld”, aldus de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er wordt onderzoek gedaan om betere behandelingen te verkrijgen, omdat die behandelingen nog niet beschikbaar zijn. Paramedische herstelzorg wordt echter tijdelijk vergoed door de zorgverzekering. En mensen kunnen terecht bij C-support, die hen kan helpen met advies. Ook mensen met lange Covid die lid zijn van de FNV kunnen zich daar inschrijven. De vakbond probeert waar mogelijk werkgevers aansprakelijk te stellen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *