Meeste leefbaarheidsgeld provincie naar Trynwâlden. Onder meer geld voor modernisering haven Gytsjerk

[ad_1] De provincie Fryslân steunt veertien leefbaarheidsprojecten in Noordoost-Friesland met 168.000 euro. Het grootste deel van het geld gaat naar de Trynwalden. Vier projecten uit de Trynwâlden zijn gehonoreerd via het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Modernisering van de haven van Gytsjerk Zo krijgt de Stichting Promotie Watersport Trynwâlden ruim 28.500 euro voor een uitbreiding en modernisering …

Meeste leefbaarheidsgeld provincie naar Trynwâlden. Onder meer geld voor modernisering haven Gytsjerk Read More »