Meeste leefbaarheidsgeld provincie naar Trynwâlden. Onder meer geld voor modernisering haven Gytsjerk

[ad_1]

De provincie Fryslân steunt veertien leefbaarheidsprojecten in Noordoost-Friesland met 168.000 euro. Het grootste deel van het geld gaat naar de Trynwalden.

Vier projecten uit de Trynwâlden zijn gehonoreerd via het Iepen Mienskipsfûns (IMF).

Modernisering van de haven van Gytsjerk

Zo krijgt de Stichting Promotie Watersport Trynwâlden ruim 28.500 euro voor een uitbreiding en modernisering van de haven in Gytsjerk. Er komen drijvende kanosteigers, een watertappunt, vaarrichtingsborden en oplaadpunten voor elektrisch varen. Verder wordt een deel van de oeverbescherming en de meerpalen vervangen.

Daarnaast is er 23.000 euro voor de renovatie van de speeltuin in Mûnein-Readtsjerk, buurtvereniging It Eastein in Gytsjerk krijgt 3.200 euro om buurtbewoners een lichtpakket aan te bieden en 10.000 euro wordt overgemaakt naar stichting Trynwâlderein voor dorpssteun werker voor 60-plussers.

Mobiel podium voor Holwert

De overige tien projecten zijn: herinrichting van speeltuin De Trije Terpen in Dokkum (20.000 euro), een nieuw dorpsplein in Broeksterwâld (18.600 euro), een mobiel podium voor het multifunctionele centrum in Holwert (10.000 euro), stichting Lodenhelrun in Feanwâlden (4.800 euro). ), een renovatie van het schoolplein van De Hoekstien in Surhuisterveen (10.000 euro), een renovatie van het schoolplein van De Ikkker in Blije (10.000 euro), herinrichting van speeltuin Rinsumageast (10.000 euro), een dorpstuin voor Hallum (8.000 euro ), de herontwikkeling van de Hoofdstraat in Ferwert (7.700 euro) en het natuureducatieve kunstproject Kunst en Kids in Dokkum (4.000 euro).

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *