Staatssecretaris Vijlbrief wil alsnog duidelijkheid over draagvlak boorlocatie. ‘Welke argumenten hebben er gespeeld?’

[ad_1]

De mogelijke boorlocatie bij Vledderveen is nooit met omwonenden besproken. Voor aftredend staatssecretaris Hans Vijlbrief was dit tijdens een werkbezoek duidelijk een nieuw feit. Hij heeft zijn ambtenaren nog steeds de opdracht gegeven om die omwonenden te benaderen.

Een werkgroep van lokaal belang heeft in het dorpshuis 45 minuten met de staatssecretaris kunnen overleggen over het aanboren van twee gasvelden van Vledder tot Noordwolde langs de rand van de centra van Wilhelminaoord en Vledderveen. Tijdens het gesprek maakte de staatssecretaris duidelijk waarom Vledderveen tegen de gaswinning is.

Ook kreeg hij de petitie ‘Geen gaswinning in kwetsbaar Vledderveen’ aangeboden. Dit wordt door ongeveer 80 procent van de volwassen Vledderveners getrokken.

Keuze was verrassing

Volgens voorzitter Henk Koene was een belangrijk discussiepunt een nota van lokaal belang die het kabinet in december 2023 publiceerde. In deze nota sprak de staatssecretaris zijn voorkeur uit voor een boorlocatie tussen Middenweg en Reeweg. “Deze keuze was een verrassing voor de werkgroep.

Degenen die het rapport hebben gelezen komen simpelweg tot de conclusie dat geen van de onderzochte locaties geschikt is voor een mijnbouwlocatie. Alle locaties worden negatief tot zeer negatief beoordeeld op de onderzochte punten.”

‘Niemand benaderd’

Wel wordt in het rapport gesteld dat een keuze voor deze locatie de beste mogelijkheden biedt voor natuurcompensatie en met het grootste draagvlak in de directe omgeving. Koene: “Voor onze werkgroep kloppen beide aannames niet. We hebben het aan veertien omwonenden gevraagd, maar er is niemand benaderd door Vermilion of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bovendien is de aanname van natuurcompensatie zeer voorbarig.”

Na aandringen van de staatssecretaris hebben de ambtenaren volgens Koene toegegeven dat er geen gesprekken zijn geweest met omwonenden en er dus niet kan worden gezegd dat er draagvlak is in de directe omgeving. “De staatssecretaris raakte hierover geïrriteerd omdat vertrouwen en waarheid essentieel zijn in dit soort processen. De conclusie van de staatssecretaris was dat Vermilion en EZK op korte termijn de omwonenden moeten informeren over de locatiekeuze.”

‘Welke argumenten speelden een rol’

Volgens Koene gaf hij direct bevelen aan zijn ambtenaren. “Het moet duidelijk worden om welke argumenten het ging. Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van het draagvlak.” Naast mensen uit de werkgroep ‘Geen gaswinning in kwetsbaar Vledderveen’ waren bij de bijeenkomst ook Milieudefensie Westerveld, GasDrovF, een aantal ambtenaren van het ministerie en burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld aanwezig.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *